6Образование: бакалавър: Педагогика; магистър: Организационно консултиране и управление на организацията. Към момента докторант на СУ „Св. Климент Охридски“, Методика на обучението по математика и информационни технологии в началното училище и детската градина, в област решаване на проблеми Професионален опит: 6 години начален учител, 2 години 
Прочети повече
Образование: История и философия в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по история на Московския държавен университет „М. Ломоносов“, Русия Първа професионално-квалификационна степен Специализации и краткосрочни обучения: Световна банка (Въведение в образователната статистика и индикатори); Департамент за умения – Великобритания (Образователни системи и оценявана на качеството 
Прочети повече
Образование: Магистър „Начална училищна педагогика“, специалност „Езиково и литературно обучение“, Втора специалност „Български език и литература“, СДК “ Учител по английски език“ към СУ“ Св. Климент Охридски“, София Професионална квалификация „Мениджър на малък и среден бизнес“ към College of North West London Професионален опит: Учител 
Прочети повече
Образование Education: University College London Institute of Education – MA Education and International Development Grigol Robakidze University – BA Economics Професионален опит Experience: IGCSE Teacher of English Primary Teacher of English Head of English Department Primary Years Programme Coordinator IB Consultant Education Consultant Професионални квалификации 
Прочети повече