Учител по английски, прогимназия

Търсите предизвикателства и си задавате въпроси за професионалното си развитие?
Искате да сте част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции?

Фондация за образователна трансформация развива нов образователен модел, който прилага в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. В прогресивното училище интегрираме изследователско и транс/интердисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, Монтесори педагогиката и следваме международни и национални стандарти, утвърждавайки нов модел на професионална учеща общност.

Ние вярваме, че всяко дете може и всеки учител може – стимулираме потенциала и подкрепяме развитието!

Ако искате да развивате английския език като част от международна програма – станете УЧИТЕЛ в прогимназиален етап в прогресивно училище пред 2022/2023 учебна година.
В какво ще се състои вашата работа на учител при нас:
 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
 5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Изисквания за заемане на ролята:
 • Висше образование, бакалавър/магистър английска филология, препоръчително с педагогическа правоспособност;
 • 3 години практически опит в преподаването на английски език на деца начален/прогимназиален етап във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език – минимум ниво B2;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация.

Личностни качества, нагласи:

 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Ние Ви предлагаме:
 • отлична работна среда в творчески екип;
 • инвестиция в регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.
Ако Ви привлича възможността да се присъедините към каузата на една иновативна и динамично развиваща се организация, изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо.
Контакт ще осъществим с одобрените по документи кандидати.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител начален етап

Обичате ли децата? Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите? Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да  ги учите като част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции?

Фондация за образователна трансформация развива нов образователен модел, който прилага в екосистема от Български прогресивни общностни училища в цялата страна. В прогресивното училище интегрираме изследователско и транс/интердисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, Montessori, Direct Instruction, JUMP Math, Let's Think, Responsive Classroom, национални и международни практики и стандарти.
Ние вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме всяко дете и развитието на всеки учител, както индивидуално, така и в екип.
Ако искате да развивате своята професионална практика  като част от международна програма – станете НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ в Основно прогресивно училище 2, Варна.

В какво ще се състои вашата работа на начален учител?:
1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които да стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Необходими професионални компетентности:

 • Висше образование, специалност начална/предучилищна педагогика.
 • 2 години практически опит в преподаването на група деца (от 6 до 12 години) във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В1;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието.

Личностни качества и ценностни нагласи:

 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

Какво ви предлагаме?:

 • Възможност да сте част от екип, който развива прогресивен образователен модел,
  чрез най-новите образователни тенденции;
 • Регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.  Ако искате работата ви да носи повече смисъл за вас и другите, да участвате в процесите, да избирате как да използвате ресурсите (си); да откривате през очите на децата естествеността в ученето, а вие да отваряте това пространство и ги свързвате, кандидатствайте по тази обява като изпратите CV и мотивационно писмо.
  Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с формалните изисквания за заемане на позицията. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.
  Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител социални науки, прогимназия

Задавате ли си въпроси за професионалното си развитие?

А замисляли сте се за възможността да развиете програма по социални науки в прогресивно училище? 

 • Да изграждате заедно с учениците хронологична историческа рамка, в чийто контекст да откривате заедно с тях свързаните събития от социалния и културният живот на обществата;
 • Да стимулирате любопитството им да търсят, описват и анализират данни; да подпомогнете тестването на хипотези и ги вдъхновявате да се научат да тълкуват сложна информация, включително и автентични артефакти.
 • Да насърчавате младите хора да уважават и разбират света около себе си, като развивате в тях уменията за проучване на исторически, съвременни, географски, политически, социални, икономически, религиозни, технологични и културни фактори, които оказват влияние върху хората, обществата и средата.
Колко предизвикателно ви звучи това?

Ако припознавате Вашата перспектива за професионално развитие в прогресивно училище, то можете да станете УЧИТЕЛ СОЦИАЛНИ НАУКИ за прогимназиален етап в „Основно прогресивно училище 2“ на почасова ангажираност за 2022/2023 УГ.
В какво ще се състои Вашата работа на учител социални науки?:
 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Преподавате социалните научки, включвайки различни културни и образователни среди и гледни точки, с които да стимулирате и задълбочавате интердисциплинарното учене в глобални контексти и като естествено следствие, да формирате историческо мислене.
 5. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап. Да организирате и провеждате наблюдения, придружени с обмяна на опит и рефлексия, в класните стаи на колегите си.
 6. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 7. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Какво е необходимо да имате, за да ви е удобно в ролята на учител по социални науки?:
 • Висше образование, специалност „История“/“Културология“/ комбинирана специалност „История и география“, с педагогическа квалификаци – учителска правоспособност;
 • Две години доказан педагогически опит в преподаване на ученици, прогимназиален етап. Предимство е опит с международни програми (IB, IGCSE, A-level);
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2.
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по природни науки, прогимназия

Задавате ли си въпроси за професионалното си развитие?

Замисляли сте се за възможността да развиете програма по природни науки като част от международна програма в прогресивно училище?
– Да насочвате учениците да изследват самостоятелно и съвместно теми чрез проучване, наблюдение и експерименти;
– Да изследвате връзките между науката и всекидневния живот;
– Чрез истински примери в научните приложения, да откривате заедно с учениците   напрежението и зависимостите между науката и морала, етика, култура, икономика, политика и околна среда.

Колко предизвикателно Ви звучи това?

Ако припознавате Вашата перспектива за професионално развитие в прогресивно училище, то можете да станете УЧИТЕЛ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ за прогимназиален етап в „Основно прогресивно училище 2“ на почасова ангажираност за 2022/2023 учебна година.

В какво ще се състои Вашата работа на учител по природни науки?

Научното изследване засилва критичното и креативно мислене за изследването и дизайна, както и за идентифицирането на предположения и алтернативни обяснения. Учениците се научават да ценят и уважават идеите на другите, да придобиват добри умения за етично мислене и по-нататък да развият чувството си за отговорност като членове на местни и глобални общности.

За да постигнете тези цели, вие:
1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
4. Преподавате природни науки, като създавате контекст, в който:

 • учениците разбират и оценяват науката и нейните приложения,
 • възприемат науката за човешко начинание с ползи и ограничения,
 • развиват аналитично, изследвателско и гъвкаво мислене, като поставят въпроси, разрешават проблеми, съставят обяснения и оценяват аргументи,
 • развиват умения да планират и осъществяват изследвания, да оценяват доказателства и да правят заключения,
 • развиват чувствителност към живата и нежива околна среда,
 • рефлектират върху наученото и правят информирани избори.

5. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
6. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
7. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Какво е необходимо да имате, за да ви е удобно в ролята на учител по природни науки?

 • Висше образование, специалност „Физически науки“/“Химически науки“/ „Биологически науки“, педагогическа квалификаци /учителска правоспособност е предимство, (възможно е докторантура или студенти последна година);
 • Педагогически опит в преподаване или опит в международни програми (IB, IGCSE, A-level) – предимство;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието.
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител предучилищен клас

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите,
Ако сте търсещи, любопитни и обичате да изследвате света през детските очи;
Ако искате да разгърнете потенциала си през ролята на иновативен учител,
Ви каним да сте част от нашия екип!

 

Основно прогресивно училище 3, Слатина търси УЧИТЕЛ ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС с интереси и опит във формално, неформално образование и Монтесори педагогика, който да се присъедини към екипа ни за учебната 2022/2023 година.
Ако изберете да сте учител при нас, ще участвате във въвеждаща обучителна програма и практика, която ще развие Вашите компетенции за ролята на УЧИТЕЛ в прогресивно училище, която изглежда така:
 1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
 5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
 6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:
 • Висше образование, бакалавър/магистър, специалности начална/предучилищна педагогика или в процес на завършване;
 • 2 години практически опит в преподаването на деца (от 6 до 12 години) във формално, неформално или приобщаващо образование, препоръчително с Монтесори педагогика;
 • Писмено и говоримо английски език – минимум ниво В1;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация.
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите! Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Начален учител

Обичате ли децата?

Обичате ли децата толкова, че да искате да ги учите?

Обичате ли децата толкова, че да сте готови да се учите, за да  ги учите като част от екип,

който реализира най-новите образователни тенденции?

Фондация за образователна трансформация развива нов образователен модел, който прилага в екосистема от Български прогресивни общностни училища в цялата страна. В прогресивното училище интегрираме изследователско и транс/интердисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, Montessori, Direct Instruction, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, национални и международни практики и стандарти.
Ние вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме всяко дете и развитието на всеки учител, както индивидуално, така и в екип.
Ако искате да развивате своята професионална практика  като част от международна програма – станете НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ в Основно прогресивно училище 3, Слатина.
В какво ще се състои вашата работа на начален учител?:
1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които да стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и
взаимоотношенията между учениците.
4. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в
прогимназиален етап.
5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
6. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Необходими професионални компетентности:
– Висше образование, специалност начална педагогика с педагогическа
правоспособност.
– 2 години практически опит в преподаването на група деца (от 6 до 12 години) във
формално, неформално или приобщаващо образование;
–  Английски език – писмено и говоримо, ниво В1;

–  Компютърна и медийна грамотност;
– Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в
образованието.
Личностни качества и ценностни нагласи:
– Позитивизъм, откритост и любознателност;
– Умения за управление на групова динамика;
– Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
– Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Какво ви предлагаме?:
– Възможност да сте част от екип, който развива прогресивен образователен модел,
чрез най-новите образователни тенденции;
– Регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност.

Ако искате работата ви да носи повече смисъл за вас и другите, да участвате в процесите, да избирате как да използвате ресурсите (си); да откривате през очите на децата естествеността в ученето, а вие да отваряте това пространство и ги свързвате, кандидатствайте по тази обява като изпратите CV и мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с формалните изисквания за заемане на позицията. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител природни науки, прогимназия

Задавате ли си въпроси за професионалното си развитие?

Замисляли сте се за възможността да развиете програма по природни науки като част от международна програма в прогресивно училище?
– Да насочвате учениците да изследват самостоятелно и съвместно теми чрез проучване, наблюдение и експерименти;
– Да изследвате връзките между науката и всекидневния живот;
– Чрез истински примери в научните приложения, да откривате заедно с учениците   напрежението и зависимостите между науката и морала, етика, култура, икономика, политика и околна среда.

Колко предизвикателно Ви звучи това?

Ако припознавате Вашата перспектива за професионално развитие в прогресивно училище, то можете да станете УЧИТЕЛ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ за прогимназиален етап в „Основно прогресивно училище 3“ на почасова ангажираност за 2022/2023 учебна година.

В какво ще се състои Вашата работа на учител по природни науки?

Научното изследване засилва критичното и креативно мислене за изследването и дизайна, както и за идентифицирането на предположения и алтернативни обяснения. Учениците се научават да ценят и уважават идеите на другите, да придобиват добри умения за етично мислене и по-нататък да развият чувството си за отговорност като членове на местни и глобални общности.

За да постигнете тези цели, вие:
1. Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
2. Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
3. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
4. Преподавате природни науки, като създавате контекст, в който:

 • учениците разбират и оценяват науката и нейните приложения,
 • възприемат науката за човешко начинание с ползи и ограничения,
 • развиват аналитично, изследвателско и гъвкаво мислене, като поставят въпроси, разрешават проблеми, съставят обяснения и оценяват аргументи,
 • развиват умения да планират и осъществяват изследвания, да оценяват доказателства и да правят заключения,
 • развиват чувствителност към живата и нежива околна среда,
 • рефлектират върху наученото и правят информирани избори.

5. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап.
6. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година.
7. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Какво е необходимо да имате, за да ви е удобно в ролята на учител по природни науки?

 • Висше образование, специалност „Физически науки“/“Химически науки“/ „Биологически науки“, педагогическа квалификаци /учителска правоспособност е предимство, (възможно е докторантура или студенти последна година);
 • Педагогически опит в преподаване или опит в международни програми (IB, IGCSE, A-level) – предимство;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието.
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; Ако вярвате в трансформацията на образователната система в БГ и сте готови да бъдете част от екип, който реализира най-новите образователни тенденции, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.
Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Ако имате интерес към отворените ни позиции, моля, изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.


  Никол

  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което...
  2022-02-17T08:40:17+02:00
  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което правим като учители и ментори в училище.

  Алекс

  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна...
  2022-02-17T08:44:34+02:00
  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна към по-съвременно и подходящо образование в България, допринасящо за подвигането на образователния и личностен стандарт на ученика в голям мащаб;  

  Ваня

  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на...
  2022-02-17T08:45:31+02:00
  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на всяко едно дете; грижовен и обичащ.

  Гергана

  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални...
  2022-02-17T08:47:28+02:00
  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални групи! Това е работа за цялостното развитие на децата заедно с родителите им – една общност, в която създаваме нов начин на мислене и откриване 

  Росен

  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога... Живот...
  2022-02-17T08:48:42+02:00
  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога… Живот с мисия да показваш различни видове „светлина“ на учениците и те сами и уверено да поемат към нея…с най-силната магия – любовта!

  Марица

  За мен има само “пътуване” по пътища, които имат сърце и мога да се посветя на предизвикателството да измина пълната...
  2022-02-17T10:54:09+02:00
  За мен има само “пътуване” по пътища, които имат сърце и мога да се посветя на предизвикателството да измина пълната дължина на всеки “път”, имащ сърце.

  Мария

  За мен образованието е: Времето на свободата да опитваш и да грешиш в безопасност. Вярвам, че училището: Има дълбок смисъл...
  2022-02-17T10:55:35+02:00
  За мен образованието е: Времето на свободата да опитваш и да грешиш в безопасност. Вярвам, че училището: Има дълбок смисъл в живота на всеки, отвъд академичните знания. Знам и мога: Да слушам. Да приемам и пазя различното.

  Зорница

  Мисията на учителя е да помага преодоляването на бариерите пред образованието,  да разширява светогледа, да вдъхновява, да провокира мисълта и...
  2022-02-17T10:56:23+02:00
  Мисията на учителя е да помага преодоляването на бариерите пред образованието,  да разширява светогледа, да вдъхновява, да провокира мисълта и любопитството, за да могат децата да намерят своя собствен път и да израснат като добри, отговорни, знаещи, аналитични и успешни личности. Вярвам, че ставайки учител 

  Яна

  Вярвам, че училището: Е място, в което всички се учим и развиваме, благодарение на срещите помежду ни. Знам и мога:...
  2022-02-17T10:57:09+02:00
  Вярвам, че училището: Е място, в което всички се учим и развиваме, благодарение на срещите помежду ни. Знам и мога: Да откривам начини да вдъхновявам себе си и околните; да се уча от всяка ситуация; да поддържам своето любопитство и стремеж към израстване.

  Диана

  Вярвам, че ще успея да подбудя любопитството на децата да знаят повече, да се интересуват кое какво е и как...
  2022-02-17T10:58:02+02:00
  Вярвам, че ще успея да подбудя любопитството на децата да знаят повече, да се интересуват кое какво е и как функционира, да намират начините за справяне със задачите и ситуациите, в които попадат ежедневно. Моята лична цел като преподавател е да създам среда, в която 

  Витомир

  Вярвам, че училището: уютен дом в който да развиваме талантите, личността и ценностите си. Знам и мога: Знам, че музиката ни учи...
  2022-02-17T10:59:22+02:00
  Вярвам, че училището: уютен дом в който да развиваме талантите, личността и ценностите си. Знам и мога: Знам, че музиката ни учи да виждаме и чуваме красотата. Учи ни да изразяваме себе. Учи ни да чувстваме. Мога да предам тази магия на децата и да ги науча 

  Славена

  Родителите са: Подкрепа Вярвам, че училището:  Интимно място в което да разгърнем потенциала си. Знам и мога: Да споделя вдъхновението си с...
  2022-02-17T11:00:07+02:00
  Родителите са: Подкрепа Вярвам, че училището:  Интимно място в което да разгърнем потенциала си. Знам и мога: Да споделя вдъхновението си с децата.