Ако имате интерес към отворените ни позиции, моля, изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.


  Никол

  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което...
  2022-02-17T08:40:17+02:00
  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което правим като учители и ментори в училище.

  Алекс

  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна...
  2022-02-17T08:44:34+02:00
  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна към по-съвременно и подходящо образование в България, допринасящо за подвигането на образователния и личностен стандарт на ученика в голям мащаб;  

  Ваня

  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на...
  2022-02-17T08:45:31+02:00
  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на всяко едно дете; грижовен и обичащ.

  Гергана

  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални...
  2022-02-17T08:47:28+02:00
  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални групи! Това е работа за цялостното развитие на децата заедно с родителите им – една общност, в която създаваме нов начин на мислене и откриване 

  Росен

  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога... Живот...
  2022-02-17T08:48:42+02:00
  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога… Живот с мисия да показваш различни видове „светлина“ на учениците и те сами и уверено да поемат към нея…с най-силната магия – любовта!

  Марица

  За мен има само “пътуване” по пътища, които имат сърце и мога да се посветя на предизвикателството да измина пълната...
  2022-02-17T10:54:09+02:00
  За мен има само “пътуване” по пътища, които имат сърце и мога да се посветя на предизвикателството да измина пълната дължина на всеки “път”, имащ сърце.

  Мария

  За мен образованието е: Времето на свободата да опитваш и да грешиш в безопасност. Вярвам, че училището: Има дълбок смисъл...
  2022-02-17T10:55:35+02:00
  За мен образованието е: Времето на свободата да опитваш и да грешиш в безопасност. Вярвам, че училището: Има дълбок смисъл в живота на всеки, отвъд академичните знания. Знам и мога: Да слушам. Да приемам и пазя различното.

  Зорница

  Мисията на учителя е да помага преодоляването на бариерите пред образованието,  да разширява светогледа, да вдъхновява, да провокира мисълта и...
  2022-02-17T10:56:23+02:00
  Мисията на учителя е да помага преодоляването на бариерите пред образованието,  да разширява светогледа, да вдъхновява, да провокира мисълта и любопитството, за да могат децата да намерят своя собствен път и да израснат като добри, отговорни, знаещи, аналитични и успешни личности. Вярвам, че ставайки учител 

  Яна

  Вярвам, че училището: Е място, в което всички се учим и развиваме, благодарение на срещите помежду ни. Знам и мога:...
  2022-02-17T10:57:09+02:00
  Вярвам, че училището: Е място, в което всички се учим и развиваме, благодарение на срещите помежду ни. Знам и мога: Да откривам начини да вдъхновявам себе си и околните; да се уча от всяка ситуация; да поддържам своето любопитство и стремеж към израстване.

  Диана

  Вярвам, че ще успея да подбудя любопитството на децата да знаят повече, да се интересуват кое какво е и как...
  2022-02-17T10:58:02+02:00
  Вярвам, че ще успея да подбудя любопитството на децата да знаят повече, да се интересуват кое какво е и как функционира, да намират начините за справяне със задачите и ситуациите, в които попадат ежедневно. Моята лична цел като преподавател е да създам среда, в която 

  Витомир

  Вярвам, че училището: уютен дом в който да развиваме талантите, личността и ценностите си. Знам и мога: Знам, че музиката ни учи...
  2022-02-17T10:59:22+02:00
  Вярвам, че училището: уютен дом в който да развиваме талантите, личността и ценностите си. Знам и мога: Знам, че музиката ни учи да виждаме и чуваме красотата. Учи ни да изразяваме себе. Учи ни да чувстваме. Мога да предам тази магия на децата и да ги науча 

  Славена

  Родителите са: Подкрепа Вярвам, че училището:  Интимно място в което да разгърнем потенциала си. Знам и мога: Да споделя вдъхновението си с...
  2022-02-17T11:00:07+02:00
  Родителите са: Подкрепа Вярвам, че училището:  Интимно място в което да разгърнем потенциала си. Знам и мога: Да споделя вдъхновението си с децата.