ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ

Диалог за бъдещето

Гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на образователната система от 2011 г. Прочетете повече за инициативата. 

Институт за прогресивно образование лого

Сдружение в обществена полза, което внедрява системата JUMP Math в българските училища и организира множество диалози по образователни политики. Създадено през 2011 г, сдружението продължава да поддържа и развива JUMP Math и предлага различни квалификационни курсове за учители.

Фондация за образователна трансформация

Фондация в обществена полза с дългосрочна мисия да осъществи цялостна трансформация на образователната система в България. Изгражда нов образователен модел на общностни училища на XXI век и го реализира в екосистема от прогресивни училища и взаимосвързани организации в цялата страна. Създадена през 2017 г. с капиталов фонд от дарения на стойност 2 милиона лв., Фондацията е центърът за стратегическо управление и развитие на екосистемата.

Български прогресивни училища лого

Прогресивните училища изграждат свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, които притежават знания, умения и нагласи да ги реализират заедно. Екосистемата включва (в различни етапи на развитие): методически център/институт за развитие на образователния модел, педагогическа библиотека и методическа база от знания, училище за учители, училище за родители, образователна медиатека, център за изследване и управление на качеството, административно-информационен център за обслужване на училищата, споделени бази за учене сред природата.

НАСТОЯЩЕ 2019 г.

БЪДЕЩЕ

• Основно прогресивно училище 1 – София
от 2016 г. ПК-7. клас
• Основно прогресивно училище 2 – Варна
от 2018 г. ПК-2. клас
• Основно прогресивно училище 3 – София
от 2018 г. ПК-2. клас• Лиценз от International Вaccalaureate за начален етап (предстои)
• Лиценз от МОН – държавните образователни изисквания се покриват като минимум
• Иновативно училище с програмата JUMP Math

• Развитие и обогатяване на прогресивния образователен модел за всички образователни степени (от 3 до 18 г.), както и лицензиране за International Вaccalaureate Diploma Programme
• Създаване на нови основни училища в Пловдив, Бургас и други градове в цялата страна
• Създаване на прогресивни гимназии и центрове за ранно детско развитие
• Развитие на самостоятелни организации в екосистемата
• Интегриране на прогресивния модел в други училища и отваряне на училището за учители за всички
• Създаване на висше училище за учители в сътрудничество със световни университети