Нов модел общностно училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Ценностите се живеят!

Ценностите са в основата на всички взаимоотношения в учещата общност между деца, родители и учители:

 • Безусловно приемане с обич
 • Свобода и отговорност
 • Доверие и уважение
 • Справедливост и честност
 • Ненасилие, емпатия и доброта
 • Сътрудничество и солидарност
 • Общностност и индивидуалност
 • Равнопоставеност и достойнство
 • Инициативност и творчество

Всяко дете може повече! Всеки учител може повече!

Универсалните (мета) компетентности са основни образователни цели

Балансираме целенасоченото и изследователското учене за овладяване на дисциплинарни компетентности, които са преплетени с мета-компетентности за ефективно:

 • мислене, учене и творчество
 • взаимоотношения и личностно развитие
 • комуникация и диалог
 • планиране и изпълнение
 • здраве и благосъстояние
 • гражданство и мултикултурност
 • практическа философия

Конструктивните взаимоотношения са предмет №1

Изследователска програма и концептно-базирано учене на International Baccalaureate

Предизвикателна учебна програма, основана на трансдисциплинарния модел на International Baccalaureate. Изследователските проекти позволяват на ученика да търси отговори на основни въпроси като Кои сме ние? Къде се намираме във времето и пространството? Как споделяме планетата? ..и така да научава нови знания и умения и изгражда нагласи, да прави връзки между различните учебни дисциплини като прилага и задълбочава наученото в реални житейски ситуации.

Вътрешна мотивация и нагласа за развитие

Ние не насилваме децата да учат, нито използваме награди и наказания. Те учат по собствено желание, любопитство и целеустременост. Ние ги подкрепяме да изграждат вътрешна мотивация и нагласа за развитие чрез:

 • Следване на индивидуалните интереси
 • Безопасна и окуражителна среда
 • Възприемане на грешките като необходим процес на учене
 • Постъпково повдигане на нивото с постепенно намаляване на подкрепата
 • Непрекъснати предизвикателства, които са трудни, но достижими
 • Положителна обратна връзка и общностно отпразнуване на постиженията

Диагностика и развиваща обратна връзка

Системата за оценяване и обратна връзка е фокусирана върху индивидуалното и групово развитие, базирано на компетентностни модели.

В началото и края на всяка учебна година се извършват редица диагностични изследвания и измервания за всеки ученик. Те определят текущите нива и тяхната промяна по основните дисциплинарни и универсални компетентности. Учителите, учениците и родителите имат ясна представа за целевите компетентностни нива и прогреса на ученика спрямо тях. Тези диагностики се провеждат от Методическия център на Екосистемата – независимо от конкретните училища. 

Диагностики чрез самостоятелни и групови работи и проекти се провеждат през цялата учебна година и от учителите – особено при завършване на определени модули/курсове от учебната програма. 

Богата, стимулираща и подкрепяща образователна среда

Образователната среда, основана на принципите на Монтесори, предлага богат избор от автодидактични материали, книги, мултимедийни и други образователни ресурси за насърчаване на откривателството у децата в училище и извън него. Създава условия за социална и емоционална развитие на личността за физическо, психическо и социално благополучие. Децата се движат свободно и управляват собственото си учене като търсят и създават смисъл за себе си и другите.

Сътрудничество вместо състезателност

Ние не подреждаме децата в йерархии по способности, нито в условия на конкурентност едно към друго. Целим всички деца да овладеят основните задължителни компетентности като развият множество други според интересите си.

Учим децата на сътрудничество и групова интелигентност, за да се справят със сложни проблеми заедно. Състезание има, но то е със самите проблеми и със самия себе си, а не с другите.

Именно така те ще бъдат конкурентноспособни за глобалните предизвикателства на XXI век.

Прогрес за достигане на майсторство

Фокусираме върху индивидуалното развитие на всеки. Не прилагаме конкурентно сравняване и подредба на учениците по йерархия на успех. В официалните дневници се записват оценки, които са алгоритмична функция на прогреса по компетентностните, но те не се използват за комуникация с учениците. И учителите, и учениците управляват ученето заедно за постигане на майсторство в овладяване на компетентностите. Придвижване напред по учебната програма става само, ако необходимите предходни нива са вече овладени. Всеки ученик може да се движи по-бързо напред в зависимост от неговите интереси и способности.

Блог

Интервю с Явор Джонев – радио ClassicFM

Чуйте цялото интервю на Явор Джонев, чрез връзката по-горе. Извадки от интервюто и отговори на въпроса „Какво образование искаме за нашите деца“: „Започнахме с една гражданска инициатива наречена „Диалог за бъдещето“, където си поставихме привидно простия въпрос, който има сложни отговори „Какво образование искаме за 

„Функционално неграмотен“ – диагноза и лечение

‎БНР – Програма „Христо Ботев“‎ доБНР Култура Ниските български резултати на международния тест PISA сочат ниска готовност на българските ученици да се справят в живота след края на задължителното образование.  За разлика от предишни години, в които точките на българските деветокласници са се увеличавали, макар и 

Яна Палоярви: Във Финландия избягваме конкуренцията между учениците за разлика от България

Маргарита Капитанска (в. Дневник): Eдна от най-желаните и престижни професии във Финландия е учителската. Като важност се нарежда до тази на правото и медицината, казва Яна Палоярви – директор на Дирекция „Международно сътрудничество“ към Министерството на образованието и културата във Финландия. Тя беше в България 

Съществува негативна корелация между тестовите резултати от PISA и предприемаческите дейности

За да не се заблуждаваме, че високи тестови резултати от PISA са абсолютно добро за една страна, не е зле да помислим по следното: В публикация от 2010 г. на GEM (Global Entrepreneurship Monitor) за нивата на предприемачество във водещите икономики се вижда, че тези 

Професионална учеща общност в действие!

Работилница за разработка на текстови задачи и стратегии за решаването им.

Започва приемната процедура за ОПУ1 в кв. Стрелбище, ОПУ3 в кв. Слатина и ОПУ4 с детски център в кв. Симеоново.

Заповядайте на представяне на ценностите, целите и образователния модел на българските прогресивни училища в София – бул. Хр. Ботев 95 на 14-декември (събота) от 10:00. Започва приемната процедура за ОПУ1 в кв. Стрелбище, ОПУ3 в кв. Слатина и ОПУ4 с детски център в кв. Симеоново. 

Високата цена на ниските образователни постижения

Най-високо възвръщаемата инвестиция е в образование, но не само в ресурси. Без адекватни нови цели, ценности, взаимоотношения, организация, професионални учещи общности, както и ефективни педагогически методи и практики, висока възвръщаемост не може да се реализира. Образованието е ключов фактор за икономическия растеж, за преодоляването на 

Детайлна информация за PISA 2018.

Основните показатели за четене (с разбиране), математика и науки бележат значителен спад. По четене и математика 15-годишните ученици в България са на стабилно ниско ниво

Първият анализ на резултатите PISA 2018

Тъжна реалност и значителна опасност за бъдещето развитие на страната ни. Не риск. Реална опасност! Единственият смислен изход е да се съгласим, че цялостната трансформация на образователната система е най-важния национален приоритет и да я осъществим. Другият изход е Терминал Х. Assenka Hristova – „Точно 

Тези които преподават се научават чрез преподаване

Образователно Равенство Аутизъм – “Да преподаваш не означава да трансферираш знания ,но да създадеш възможности за създаване или изграждане на знания.Тези които преподават Се научават чрез преподаване .Тези които се учат преподават чрез учене.” – Пауло Фрейри “To teach is not to transfer knowledge but to 

Как създаваме прогресивни училища?

Първо събираме семейства, които споделят общи ценности. Те влизат в истински диалог и съпреживяване. Така изграждат общност. Общността е основата на бъдещото училище. Училището е общността. Вижте в Пловдив..

Израстването в процеса на учене

Днес събеседваме как в процеса на израстване и изграждане се препредават уроци. Процесът на взаимно осъзнаване помага на деца, родители и учители. Гости в рубриката на DARIKRADIO.BG „И детето е човек… ама и родителите са хора“ са Явор Джонев и Радослава Беева.

Ето защо прогресивните учители са истински професионалисти

Те са творци на образователния процес и постоянно се учат – обменят знания и опит помежду си, проектират образователните дейности (често с участие на децата и родителите), изследват и рефлектират, усъвършенстват практиките си, помагат на по-неопитните колеги, учат се от световния опит. Основно прогресивно училище 

Ето защо прогресивните училища са общностни

Родителите участват активно в определяне на образователни и други изисквания, плановете за развитие и бюджетите на училищата. Семействата участват в индивидуалното планиране с децата, училището за родители, представянията и представленията на децата, както и в общностните събития и екскурзии за споделяне, доброволчество и празнуване. Oсновно 

Изследваме и учим историята като преживяване

Основно прогресивно училище – Варна – Финално представяне на второкласниците ни по изследователска тема „Наследството на древните цивилизации продължава да ни влияе и днес“ Видеото можете да видите тук.

Когато измерването убива това, което мери..

Assenka Hristova: Равносметката след първата родителска среща за 7 клас в уж „елитно“ столично училище:1/ Основното послание на ВСИЧКИ учители е, че в 7 клас единственото, което има значение е подготовката за националното външно оценяване по български и математика, а другите предмети НЯМАТ никакво значение. Нямат 

Да съградим прогресивно училище в Пловдив!

Уеб адрес: https://www.facebook.com/events/393950358216368/ Общностна среща с участие на Явор Джонев (Председател на Фондация за образователна трансформация), Диана Робова (Директор на Методически център, ФОТ), ученици и учители от Основно прогресивно училище 1. Добре дошли! На срещата: – ще обсъдим основните ценности и цели;– ще представим прогресивния 

Честит празник!

Скъпи учители, Честит празник! Благодаря за вашата всеотдайност и грижа! Тръгнали сме по стръмен път, но всеки ден откриваме прекрасни гледки, изпълващи душите и сърцата със светлина. Енергията и радостта, която децата ни дават ни окрилява да продължаваме напред и нагоре. Благодаря и наздраве,Явор

Смятането с абакус е вредно!

Поради разпространението на множество бизнес услуги, които тренират децата за смятане с абакус (погрешно наричано „ментална аритметика“), бих искал обърна внимание на родителите, че това може да причини значителни вреди за развитието на децата. Разбира се, първоначалните ефекти от способността децата да пресмятат бързо с 

Scottish National Standardised Assessments

What are the Scottish National Standardised Assessments (SNSA)? School children in P1, P4, P7 and S3 complete online standardised assessments in literacy and numeracy as part of everyday learning and teaching. The assessments help to identify children’s progress, providing diagnostic information to support teachers’ professional 

На добър час!

Издателство „Точица“ : Мили хлапета,мои летни нещотърсачи, мои летни ветерани от битките срещу комарите, мои безстрашни гмуркачи под одеялото и несравними таланти в планинското мрънкане, вие, които умеете да извлечете повече радост от един резен диня, отколкото може да се изпере,не слушайте онези, които ви 

Как умението да говориш български се оказа най-ценно за намиране на работа

Менюто в ресторанта е с куп печатни грешки, на входа на магазина пише „Търсиме продавачка“, на работа шефът не може да ни обясни какво точно иска да се свърши, а като си поръчаме шкафче, се оказва, че вратата се отваря в грешната посока. С тези 

20 признака, че сте емоционално зрели

Как да научим децата на емоционални компетентности? Колко важно е това в сравнение с академичните? Как реагирате в моменти, в които емоциите бушуват във вас? Съзнателното и спокойно поведение в такива ситуации е белег за емоционална зрялост. Но не само… Независимо на колко години е 

За учебниците и пристрастията

Евгения Иванова (в. Дневник): През 2010 година направихме изследването „Топоси на историческата памет“, в което се опитахме да разберем какво помнят хората от историята, в кои периоди е съсредоточена най-много памет и кои са основните източници за генериране на тази памет. Като основни източници – 

Съвместният ни проект със Сдружение „Образователно равенство – аутизъм“ набира скорост.

„Образователно равенство – аутизъм“ -Днес имахме възможността и удоволствието да се запознаем с мастър Ани и да преминем обучение на тема: Компетентен модел за логопедична терапия на деца с аутизъм. Благодарим и от сърце !

JOBS in BG: Какво е да работиш като учител по спорт в Прогресивно училище?

За професията и възможностите разказва Иван Нейков, преподавател в Първото Прогресивно училище в София. Economy.bg Иван Нейков е учител по спорт и Зам.-директор по учебната дейност в Първото Прогресивно училище в София. 3авършил е „Теория и методика на спортната тренировка във Великотърновски университет „Св. св. 

Напоследък все повече образователни експерти започнаха публично да поставят под въпрос адекватността на матурите.

Assenka Hristova: Напоследък все повече образователни експерти, включително училищни директори, започнаха публично да поставят под въпрос адекватността на матурите като инструмент за измерване на значими образователни резултати. Като оставим настрана методологическите, технически и логистични особености на начина, по който се конструират, валидират, провеждат и анализират 

Средното училище е в небивала криза

Това е, защото е девалвирал авторитетът на знанието и преподавателя, смята доц. Петър Пламенов Мария Митева – Доц. д-р Петър Пламенов е автор на редица изследвания и статии в областта на философията, естетиката и културата. Сред тях по-важните са монографията „Тялото текст“, студиите „Сладостите на 

Дон Кихот, дон Корлеоне, дон Домат

Нева Мичева (toest.bg): Привет, Нева! Дон Кихот – от около година и половина поне веднъж месечно незнайно защо се присещам за него или пък попадам на картинки и илюстрации на странната му чорисоподобна* фигура. И много ми се дочита! Изпитвам известен гняв към шестнайсетгодишната си 

Aко целта на обученето са добрите оценки, то е загубена истинската причина за учене.

https://www.facebook.com/lauradekkercalloftheocean/

Родината, спокойна топлота и грижа

Това е последната от сериите публикации в „Дневник“, представящи докладите, четени на третия форум на движението „Реформи в културата“ на тема „Прекрасно, но що е отечество? Култура, ценности, съвременен патриотизъм и национализъм“, Търново, 2 март 2019. Досега представихме мненията на Стефан Дечев, Димитър Атанасов, Антоний 

Докато в конвенционалните училища се преподават откъснати, често изолирани от контекст факти, в нашите училища предоставяме контекстуална рамка на ученето

Янина Христова: https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/kapital_gradove/2019/06/23/3921502_uchilishteto_v_koeto_pravilata_sa_zakon/ „Докато в конвенционалните училища се преподават откъснати, често изолирани от контекст факти, в нашите училища предоставяме контекстуална рамка на ученето, обяснява Янина Христова. Стремим се към т.нар. Concept-based learning, в което водещи са концепции и разбирания за това как работи светът, а 

Кога образованието ще остави реториката от 19-и век

Цветозар Цаков е основател на сдружението за популяризиране на съвременна балканска култура Balkans – Ways to Friendship. Още не мога да изгоня от мислите си образа на загрижената майка във „Фейсбук“, която се кани да удари шамар зад врата на детето си, понеже ѝ казало, 

Честит празник на Светите братя и българската култура!

Скъпи съратници, Да ни е честит светлия празник на Светите братя и българската култура! Благодаря за всеотдайността към децата и към каузата ни. Енергията ни идва от тях. Нашите деца ще изграждат бъдещето на българската култура в цялата многозначност на световното развитие. От нас зависи 

Човек се учи да обича

Жанина Драгостинова (в. Дневник): В Западна Европа децата спят като ангели, а на Балканите – като заклани, пише Дубравка Угрешич. Да не злоупотребяваме с обобщенията, у нас понякога спят и като къпани. Езикът запечатва отношението към определена действителност, това е нормално. Проблем се появява, когато 

Асенка Христова : Подходи към ученето

Асенка Христова : Персоналността – психологическата система от личностни черти, емоции, мотивация, поведение и мисловни модели – оказва съществено влияние върху житейската и професионална реализация. Това въздействие е както директно върху резултатите от действията, така и индиректно върху развитието на когнитивни умения, придобиването на професионална 

ОБРАЗЪТ НА ДЕТЕТО

Фондация „Калейдоскоп“ и Фондация за образователна трансформация Ви канят на първата конференция в България за подхода Реджо Емилия за ранно детско развитие 28.09.2019, Морско казино, Варна

Какво е да работиш като учител по английски език в Прогресивно училище ? – Economy.bg

Какво е да работиш като учител по английски език в Прогресивно училище ?

Зорница Христова: Да преподаваш без учебник е възможно, но трудно.

Зорница Христова : Да преподаваш без учебник е възможно, но трудно. Можеш да измислиш най-интересните занимания, да пускаш филми, да даваш ролеви игри, да водиш децата къде ли не. Хубаво е обаче уроците да не са сами по себе си, а да са свързани, да 

Заключителното предаване от серията „Митове за образованието“ по Дарик радио с Пролет Велкова

Какво е най-важното, което трябва да изведем напред и това, което трябва да следваме? Кое ни пречи на образованието? Как се води диалог за бъдещето? Какъв е смисъла на образованието? Цвета Брестничка, председател на Управителен съвет на Асоциация „Родители“: Основни цели на образованието са смелостта 

Национална мрежа за децата за Стратегия за възпитателна работа в образователните институции (2019-2030)

Национална мрежа за децата изпрати становище до Министерство на образованието и науката във връзка с проект на Стратегия за възпитателна работа в образователните институции (2019-2030) като изрази категоричното си несъгласие с готвения документ.  В становището на Национална мрежа за децата се казва: Във връзка с получената покана 

Oколо 8 млрд. лв. са необходими за реална образователна трансформация

Поне 8 години с планиране до 16 г. ще отнеме цялостна образователна реформа. Ефективните инвестиции в образование са на практика най-добрите обществени такива, възвръщаемостта им е преди всичко социална. Това коментира Явор Джонев, основател на Фондация за образователна трансформация, в предаването „Клуб Investor“ с водещ Ивайло Лаков. „В момента подготвяме 

Училище за деца с аутизъм

Заедно със Сдружение Образователно равенство аутизъм работим по създаване на първото в България училище за деца с аутизъм. https://www.facebook.com/Образователно-Равенство-Аутизъм-383720195525055

Световен месец за информираност за аутизъм

Колко деца у нас са диагностицирани с това състояние, адекватни ли са грижите на институциите и необходими ли са законови промени?

За прогресивно училище в Пловдив

Първата общностна среща за създаване на прогресивно училище в Пловдив ще се състои в събота (13-ти април) от 17:30 ч. в Limacom Event Center. Ще проведем диалог по основните въпроси – ценности, принципи, целеви резултати. Втора среща по организацията на самото училище ще проведем през 

Ученето като принос към общността

Нашите прекрасни деца, загрижени за други деца, действат! Ученето като принос към общността. Как иначе ще пораснат като активни граждани? БНТ: В софийското Прогресивно училище, за да завършиш началното си образование, се изисква да работиш по проект, свързан със света около теб. Завършващите 4-и клас са 

Нов офис и методически център

Фондация за образователна трансформация откри новия си офис и методически център на Екосистемата от български прогресивни училища бул. Хр. Смирненски 1УАСГ, Блок Б, ет. 111164 София Благодарим за прекрасните рисунки от учениците на прогресивните училища! Те оживиха новото пространство. В методическия център ще се провеждат 

Относно оплаквания на родители, които не са били приети в прогресивно училище в София

След разговори с директора и членовете на приемните комисии, преглед на документацията и обща рефлексия с колегите отговорно завявам следното: 1. Приемният процес, експертните преценки и беседването с родителите и децата са били адекватни, неутрални и професионално издържани. Решенията по същество са били адекватни. Те 

Изисквания на софтуерната индустрия

Българската софтуерна индустрия и цялото общество има необходимост от самостоятелни личности, които могат да мислят концептуално, способни са да осъзнават сложни модели и взаимовръзки – да създават нови и да учат ефикасно и критично. Личности, които могат да съзидават. Имаме необходимост не просто от добри 

Правилото 3-6-9-12

Правилото 3-6-9-12 за достъп на деца до телевизия и компютри (което споделяме): Без телевизор преди навършване на 3 години.Без собствено устройство за игри преди 6 години.Без интернет преди навършени 9 години.Без социални мрежи преди навършени 12 години. Ирина Атанасова (превод на Serge Tisseron): Тази малка брошура 

На добър час на Института за изследвания в образованието!

Асенка Христова: Днес, 18.02.2019 г. в България официално беше регистриран Институт за изследвания в образованието. Поемам управлението на института с твърдото намерение да изградим качествен независим аналитичен и изследователски капацитет, който да: – осъществява целенасочени изследвания и осигурява аналитична подкрепа за вземането на информирани решения и 

Защо училищата трябва да използват възстановителното правосъдие?

Елена Евстатиева в RestorativeJusticeBG.com Възстановителното правосъдие развива ценности на емпатия, уважение, честност, приемане, отговорност и прозрачност. Използването на възстановителни практики постоянно, спомага за създаването на спокойни и по-фокусирани класни стаи. Учителите, които използват възстановителните практики, често установяват, че общата част от времето, посветено на управление на поведението, 

Иван Игов: На смени учат само обществата в криза

Отнема година и 3 месеца от обучението на учениците … Традиционният български модел е децата да бъдат в една училищна сграда до 4-ти клас, след това в отделно основно училище, а след това в гимназия или професионално училище. В някои градове в България това разделение 

Янина Христова за Прогресивното училище във Варна

Economy.bg Училищата ни постоянно търсят съмишленици. Ако някой се разпознава във визията, която споделяме, моля, нека се обади. Нека се свърже с нас, защото имаме нужда от съмишленици – под една или друга форма. Дали като учители, дали като участници в управлението на училището и 

Явор Джонев: Вярваме, че всяко дете може много повече

(Economy.bg) За Прогресивните училища и добрия пример за промяна на българското образование – Явор Джонев, основател на Фондация за образователна трансформация Какво бъдещо образование искаме за децата си, така че България да е просперираща страна през 21. век? И какви са ценностите, на които искаме 

Гари Стейджър (в. Капитал): Успехът в училище се измерва по това дали децата намират радост и смисъл

…на повечето места по света в средата на 80-те години преподаването беше депрофесионализирано и всичко, което остана, беше изпълнението на учебната програма и „животински“ контрол. Когато аз станах учител в началното училище, трябваше да се науча да свиря малко на пиано, да преподавам наука, математика 

Премахване на двусменния режим в училищата

Въпрос: Решението за премахване на двусменния режим в училищата няма ли да доведе до разбиване на успешни училища? „Това е приблизително все едно да имаш успешна фирма и от утре да ти наредят да намалиш бизнеса наполовина, да уволниш половината служители и да лишиш половината 

Инвестирайте в по-добро бъдеще!

Призовавам всички, които споделят нашите ценности и кауза: Инвестирате в развитие на екосистемата на българските прогресивни училища! Преди всичко своето име, ангажираност и действия. Ако имате възможност – капитал или имот. Моля, пишете на info [at] transform.bg с какво може да се включите: експертиза, референтни материали и 

Защитното учене

Понякога не осъзнаваме какво причиняваме на отличниците ни. Често ни изглежда, че те са силно мотивирани, но немският психолог Холцкамп (Holzkamp) предлага през 70-те да правим разлика между мотивация и вътрешно насилване (internalized coercion). Той наблюдава, че дори когато учениците отговарят на всичките ни критерии 

Второ дарение от 1 милион лева

Бих искал да обявя, че обещаното от мен допълнително дарение на стойност от 1 милион лева вече е вписано в капиталовия фонд на Фондацията. С това завършвам даренията от общо 2 милиона лева. Около 700 х. лв. от тях вече са инвестирани в развитие на 

Ключът към решаване на демографския проблем е образованието

Из интервю на доц. Георги Бърдаров в Панорама по БНТ с Бойко Василев Когато говорим за демография в България, трябва да говорим за едно единствено нещо – увеличаване на младото население… Това може да стане по няколко пътеки – задържане на младото население да остане 

Откъде идва надеждата?

„Кой говори? по Дарик радио с Пролет Велкова Явор Джонев: Откъде идва надеждата? От децата! Всяко общество се преражда чрез децата си. От младите смейства, които осъзнават, че техните деца не бива да се образоват по начина, по който са били образовани те. Могат да 

Идеите на Уилям Нордхаус

Уилиам Нордхаус, другият носител на Нобелова награда по икономически науки за 2018 г., е създател на модел, който обяснява глобалната взаимовръзка между икономиката и климата. Моделирането и осъзнаването на икономическите и социални загуби от затоплянето на климата са ключови, за да можем да отговорим на 

Идеите на Пол Ромър

Обяснявам твърденията си от поста за Нобеловите награди: Пол Ромър иУилиам Нордхаус получиха Нобелованаграда за икономически науки за 2018 г.,заради „интегрирането на иновациитеи климата с икономическия растеж“. Идвамата имат ключов принос към мисленетоза изключително сложни и критично важнисистеми. Основният принос на Пол Ромър е към 

Да превърнем България в учещо общество!

Стратегиите, които избираме получиха Нобелова награда: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/press-release/ 1. България ще просперира, когато трансформира образователната система за изискванията на XXI век и инвестира в развитие на човешкия потенциал във всички обществено-икономически сфери. Когато чрез интегрални политики осигури развитие на нови идеи, умения и иновации, допринася и 

Образованието е развитие, а не резултат от изпити

Сингапур повече няма да сравнява успеха на учениците един с друг, за да покаже, че ученето не е състезание и да подготви младите хора за бъдещето… Singapore is no longer comparing students to each other Education is about progress, not exam results. Read more: https://wef.ch/2NAXqNz 

Благодарим, будители!

Учители от прогресивните училища за своето призвание: Какво е да си учител? – предизивикателство, отговорност, търпение, безкрайна любов… – Учителят… действие е това. Активност. Движение… призвание. Отговорност. Чистота. Откровеност. Нужда. Желание. Страст… Умора. Карма. Съдба. – дар от природата, който само щастливци притежават. – отговорност, 

Веселина Седларска (в Редута.бг): Великите нещастници

Веселина Седларска (в Редута.бг): Истинският Ден на будителите ще бъде не да почитаме, а да четем. Великите нещастници  

Будители в студиото с Пролет Велкова

Явор Джонев (по Дарик радио в „Кой говори“ с Пролет Велкова): Да се замислим като граждани, които са отговорни собствените си деца преди всичко, към следващите поколения, че трябва най-сетне да поставим фундаменталната трансформация на образователната система като основен политически въпрос на идните избори – 

Време за действие!

Здравейте! Започвам този блог по въпросите на образователната трансформация, която е толкова необходима на България. Дойде време за действие! Вече нямаме извинения пред нас самите и пред собствените си деца. Длъжни сме да преобразим образователната система, за да изгражда свободни и отговорни личности. Способни самостоятелно 

Ако не можеш да промениш системата – направи си сам училище

Явор Джонев от „Сирма груп холдинг“ излиза от активния бизнес, за да работи за качествено образование за всички деца Представете си училище, в което децата ходят с удоволствие. Учат предметите така, че в бъдеще да могат да прилагат знанието. Взимат интердисциплинарни курсове, които им показват 

Проблемът не е учебникът, а какво образование искаме

в. Дневник, 16.06.2014 https://www.dnevnik.bg/analizi/2014/07/16/2344864_problemut_ne_e_uchebnikut_a_kakvo_obrazovanie_iskame/ Въпросът „Трябва ли да има само един учебник по предмет в училище?“ измества същинския проблем. Утвърдената до момента идея за ученето и учебниците е основана на няколко допускания. Първо, че има конкретен обем знания, които трябва да бъдат научени, и източникът на тези 

Ноам Чомски: Радикалната педагогика

Бихейвиоризъм и конструктивизъм в образованието Ариан Робишо: Искам да поговорим за лингвистиката, образованието и интелектуалната самоотбрана. Вие сте водили исторически дебати с Пиаже, Скинър и много други за усвояването на езика. Академиците се съгласиха, че когнитивистите са оборили много от конструктивистките теории, но почти четирийсет години 

Разсъждения върху системата на училищното образование

Наскоро публикуваният проектозакон за предучилищното и училищно образование предизвиква доста обществени дискусии – на професионално, експертно и гражданско ниво. При внимателен прочит обнадеждаващите заявки за принципите и целите на образованието в началото на проектозакона бързо влизат в противоречие с конкретните организационни и контролни механизми, които 

За да градим бъдещето, трябва да си го представим

Разговор с Явор Джонев Мисия: “Ново училище” е национално сдружение на граждани и организации с основна цел да преобразува българската образователна система за осъществяване на пълноценно развитие на всички граждани през целия им живот, отговарящо на икономическите, социални и културни нужди на обществото през XXI век.Това 

Д-р Румен Петров: Интернет? Преди това е „интелигентната заедност“

– През 2003 публикувахте крайно мрачно описание на ситуацията в съвременното българско училище (вж. ‛Култура‛, бр.35 от 26 септември 2003). А неотдавна (бр.44/2005, с.10-11) в интервю с Христо Буцев Явор Джонев предложи на читателите ни една по-скоро футурологична визия за средното образование у нас: много 

Явор Джонев: Новото училище иска друга организация, друго оценяване, различно знание

Знам.бг е общообразователен портал – основен възел в националната мрежа от знания. Той съдържа обширна, достоверна, енциклопедична информация във всички области на познанието, както и материали, подпомагащи учебния процес в основните и средните училища. Към този момент Знам.бг съдържа: Българска енциклопедия А-Я (БАН), История на България, 

Отношенията в съвременното българско училище

Нагонът към власт, корупцията и кризата на средното образование Увод В един от предварителните ни разговори по повод на статията Марин Бодаков сподели с мен, че в нея вижда подредени някои от интуициите си за училището. Това е добър резултат за едно начало. У нас