ДОБРОВОЛЦИ

Мисията на „Фондация за Образователна Трансформация“ е да осъществи цялостна трансформация на образователната система в България. Ние изграждаме нов модел на общностни образователни институции на XXI век и го реализираме в екосистема от прогресивни училища и взаимосвързани организации в цялата страна. Вярваме, че холистично образование, ориентирано към децата може да постигне големи академични резултати и да насърчи растежа на свободни и отговорни личности, които сами създават свои собствени ценности и определят смисъла на живота си.

Доброволците в нашата организация помагат в редица програми, които трансформират образователните практики и процеси. Разнообразните им таланти и умения допринасят за качествено и достъпно обучение на хиляди деца. Стремежът ни е към подобряване на образованието на всички нива, затова работим с доброволци от разнообразни образователни среди. Добре дошли са учители с опит на различни нива и специализации, както и такива с професионален опит в управлението и политиките в образованието.

Ако това звучи подходящо за вас, моля, присъединете се към нас. Заедно ще създадем дълбоко вкоренени положителни промени в образователните практики и системи.

Добре дошли на платформата на „Фондация за Образователна Трансформация“. Фондацията е ЮЛНЦ в обществена полза с ЕИК 177196885. Нашите дейности са обучителни, иновативни и социално градивни в синхрон с мисията ни да осъществим цялостна трансформация на образователната система в България.

    Съгласявате с нашите Политики за поверителност.