Aко целта на обученето са добрите оценки, то е загубена истинската причина за учене.

https://www.facebook.com/lauradekkercalloftheocean/

Вашият коментар