Първо събираме семейства, които споделят общи ценности. Те влизат в истински диалог и съпреживяване. Така изграждат общност. Общността е основата на бъдещото училище. Училището е общността. Вижте в Пловдив..
Прочети повече
Днес събеседваме как в процеса на израстване и изграждане се препредават уроци. Процесът на взаимно осъзнаване помага на деца, родители и учители. Гости в рубриката на DARIKRADIO.BG „И детето е човек… ама и родителите са хора“ са Явор Джонев и Радослава Беева.
Прочети повече
Те са творци на образователния процес и постоянно се учат – обменят знания и опит помежду си, проектират образователните дейности (често с участие на децата и родителите), изследват и рефлектират, усъвършенстват практиките си, помагат на по-неопитните колеги, учат се от световния опит. Основно прогресивно училище 
Прочети повече
Родителите участват активно в определяне на образователни и други изисквания, плановете за развитие и бюджетите на училищата. Семействата участват в индивидуалното планиране с децата, училището за родители, представянията и представленията на децата, както и в общностните събития и екскурзии за споделяне, доброволчество и празнуване. Oсновно 
Прочети повече
Основно прогресивно училище – Варна – Финално представяне на второкласниците ни по изследователска тема „Наследството на древните цивилизации продължава да ни влияе и днес“ Видеото можете да видите тук.
Прочети повече