Явор Джонев от „Сирма груп холдинг“ излиза от активния бизнес, за да работи за качествено образование за всички деца Представете си училище, в което децата ходят с удоволствие. Учат предметите така, че в бъдеще да могат да прилагат знанието. Взимат интердисциплинарни курсове, които им показват 
Прочети повече
в. Дневник, 16.06.2014 https://www.dnevnik.bg/analizi/2014/07/16/2344864_problemut_ne_e_uchebnikut_a_kakvo_obrazovanie_iskame/ Въпросът „Трябва ли да има само един учебник по предмет в училище?“ измества същинския проблем. Утвърдената до момента идея за ученето и учебниците е основана на няколко допускания. Първо, че има конкретен обем знания, които трябва да бъдат научени, и източникът на тези 
Прочети повече
Бихейвиоризъм и конструктивизъм в образованието Ариан Робишо: Искам да поговорим за лингвистиката, образованието и интелектуалната самоотбрана. Вие сте водили исторически дебати с Пиаже, Скинър и много други за усвояването на езика. Академиците се съгласиха, че когнитивистите са оборили много от конструктивистките теории, но почти четирийсет години 
Прочети повече
Наскоро публикуваният проектозакон за предучилищното и училищно образование предизвиква доста обществени дискусии – на професионално, експертно и гражданско ниво. При внимателен прочит обнадеждаващите заявки за принципите и целите на образованието в началото на проектозакона бързо влизат в противоречие с конкретните организационни и контролни механизми, които 
Прочети повече
Разговор с Явор Джонев Мисия: “Ново училище” е национално сдружение на граждани и организации с основна цел да преобразува българската образователна система за осъществяване на пълноценно развитие на всички граждани през целия им живот, отговарящо на икономическите, социални и културни нужди на обществото през XXI век.Това 
Прочети повече