Най-високо възвръщаемата инвестиция е в образование, но не само в ресурси. Без адекватни нови цели, ценности, взаимоотношения, организация, професионални учещи общности, както и ефективни педагогически методи и практики, висока възвръщаемост не може да се реализира. Образованието е ключов фактор за икономическия растеж, за преодоляването на 
Прочети повече
Основните показатели за четене (с разбиране), математика и науки бележат значителен спад. По четене и математика 15-годишните ученици в България са на стабилно ниско ниво
Прочети повече
Тъжна реалност и значителна опасност за бъдещето развитие на страната ни. Не риск. Реална опасност! Единственият смислен изход е да се съгласим, че цялостната трансформация на образователната система е най-важния национален приоритет и да я осъществим. Другият изход е Терминал Х. Assenka Hristova – „Точно 
Прочети повече
Образователно Равенство Аутизъм – “Да преподаваш не означава да трансферираш знания ,но да създадеш възможности за създаване или изграждане на знания.Тези които преподават Се научават чрез преподаване .Тези които се учат преподават чрез учене.” – Пауло Фрейри “To teach is not to transfer knowledge but to 
Прочети повече
Първо събираме семейства, които споделят общи ценности. Те влизат в истински диалог и съпреживяване. Така изграждат общност. Общността е основата на бъдещото училище. Училището е общността. Вижте в Пловдив..
Прочети повече