Екип на Методически Център

Лилия Стоилова
методик-математика начален етап
Евелина Коцева
главен методик
Радослава Беева
методик "Взаимоотношения"
Светла Петрова
ръководител-звено„Изследвания и измервания“
Снежина Маринова Върбанова
Мениджър подбор и развитие на хора