Снежина Маринова Върбанова

Образование: магистър „Социална психология“ със следдипломна квалификация „Клинична и консултативна психология“, СУ.

Професионален опит:

 • 5 години опит в социална сфера – клиничен психолог в: терапевтична общност, дневен център към ДПБЛНА, Дневен Център „Солидарност“ за лечение и рехабилитация на зависимости; доброволна психологична подкрепа на лица с психиатрични заболявания към ДЦ, Александровска болница
 • 15 години опит в бизнес организации: търговски компании, дистрибутори на ИТ технологии; компании в сферата на софтуерна разработка, инженеринг, телекомуникации, строителен надзор и контрол;
 • последната година в НПО за образователна трансформация.

Професионални квалификации:

 • “Треньор групово-динамичен тренинг и експерт в център за оценяване“, център за развитие «Топ консулт» (1 г. обучение)
 • Програма за мениджърски умения, Консултийм (4 месечно обучение)
 • 2 г. участие в експертна консултантска група за обмяна на опит в управление на групова динамика
 • «Тренинг за тренинг водещи“ д-р Пламен Димитров
 • «Мотивация на хора», д-р Пламен Димитров
 • 2 г. обучение и терапевтична работа под супервизия «Когнитивно-поведенческа терапия», Институт по поведенчески стратегии, д-р Петър Василев
 • “психодрама- асистент“, Институт по психотерапия, психодрама център “Орфеус”, д-р Г.Тарашоева (2 г. обучение, 1 година работа под супервизия)

Интереси: йога, кулинария, планински туризъм, музика, тайдзи

 

За образованието, което трансформира модела и нагласите

Силните страни на прогресивното образование са: екип от професионалисти, които силно вярват в бъдеще, което е възможно с нов тип ценностно разбиране, взаимоотношения и общностно сътрудничество, което само по себе си един по-добър свят за децата ни, който те учат да създават непосредствено.

Предизвикателствата, които имаме като екосистема и общност (на този етап от развитието ни ) са:

 • изграждане на единни организационни процеси и лидерски екипи по нива, както на ниво екосистема, така и на ниво училище;
 • разработване на компетентностен модел за учителя в прогресивно училище и система за развитие на представянето; разработване на обучителни програми за подкрепа и утвърждаване на професионални групи и общност;
 • развитие на общностния модел на сътрудничество и организация; изграждане на ясна комуникационна политика с родителска общност и разработване на програма за подкрепа на родителите в родителстването;
 • стабилизиране финансовите показатели на училищата.

Работата ми като мениджър подбор и развитие на хора във Фондация за образователна трансформация допринася за: изграждането на организациона структура, лидерски екипи и ефективно екипно взаимодействие; развива лидерски умения и подобрява организацията за работа с хората, като подпомага изграждането на процесите и въвеждане на системи за развитие на човешки потенциал; разработване и осъществяване на процедури в подбора на човешки ресурси, привличане и задържане на таланти;

Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: възможност да съм част от създаването на едно по-добро бъдеще

Вярвам, че: всичко е възможно, когато силно го искаме, имаме целенасоченост и синхрон в действията си, се подкрепяме и имаме волята за постоянство и непрекъснат обмен

Мога да допринеса с: положителна нагласа, енергия и професионална опитност.