Светла Петрова

Образование:

 • История и философия в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по история на Московския държавен университет „М. Ломоносов“, Русия
 • Първа професионално-квалификационна степен
 • Специализации и краткосрочни обучения: Световна банка (Въведение в образователната статистика и индикатори); Департамент за умения – Великобритания (Образователни системи и оценявана на качеството на образованието); Държавен педагогически институт – Виена, Австрия (Оценка на качеството на училищното образование) и др.

Професионален опит:

 • Дългогодишен опит в областта на педагогическите измервания и изследвания и оценка на политиките за образование и закрила на детето, в това число: началник-отдел „Анализи и международни изследвания“ в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование – МОН; началник-отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“ на Държавната агенция за закрила на детето
 • Национален координатор на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA, Организация за икономически сътрудничество и развитие (от 2006 до 2018 г.)
 • Национален координатор на Международното изследване на гражданското образование на Международната асоциация за изследвания в образованието, Нидерландия (от 2009 до 2018 г.)
 • Експерт на Института за изследвания в образованието
 • Експерт в национални изследователски проекти и програми: „Създаване и валидиране на система от инструменти за диагностика и проучване на мотивацията, ангажираността и уменията за саморегулирано учене на учениците“, „Оценка на въздействието на обучението, провеждано в дистанционни, онлайн базирани и други неприсъствени форми“, „Разработване на аналитичен модел за изследване на качеството на училищния живот в България“,
 • Експерт в международни изследователски проекти в областта на гражданското образование, сред които: „Преподаване на общите ценности в Европа: демокрация и толерантност в училищните програми“ – Университет за хуманитарни науки, Утрехт, Нидерландия; „Активно гражданство“ – Университет в Любляна, Словения.

 

За образованието, което трансформира модела и нагласите

Силните страни на прогресивното образование са: стремежът да се създадат условия и предпоставки всяко дете да разгърне потенциала си и да се изгради като цялостна и завършена личност.

Предизвикателствата, които имаме като екосистема и общност (на този етап от развитието ни ) са:

 • да се намери разумният баланс между добрата академична подготовка, която осигурява напредък и развитие на всяко дете, от една страна, и от друга – създаване на благоприятна среда, допринасяща за личностно израстване и добруване на децата;
 • да се създадат условия и климат, благоприятстващ професионалното израстване и добруването на учителите.

Работата ми като ръководител на звено „Изследвания и измервания“ във Фондация за образователна трансформация допринася за: създаването на стройна система за измерване и управление на качеството, което от своя страна е условие за постигане на целите.

Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е отговорност и чест.

Вярвам, че вървим в правилната посока.

Мога да допринеса със знания, опит и отдаденост.