Радослава Беева

 

Образование:

 • баклавър „Логопедия“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • магистър „Комуникативни нарушения на развитието“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • магистър „Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • следдипломна квалификация „Педагогическа психология“

Професионален опит:

 • Дългогодишен опит в работа с деца и семейства и в образователната сфера,
 • 9 години опит като психолог в образователни организации – държавни и частни детски градини и училища
 • над 10 години опит като логопед в образователната сфера – училища, собствена и съвместна практика, европейски проекти

Професионални квалификации:

 • Обучения за създаване на култура в класната стая:

Responsive Classroom Elementary Core Course – Center for Responsive Schools, 2021

Responsive Classroom Middle School Course – Center for Responsive Classroom, 2020

 • Квалификационни обучения за работа с диагностични инструменти:

„Изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четене при деца и ученици от 4 до 7 години чрез картинен тест за фонологично осъзнаване“ – Глосса Терапи, 2020

„Оценка на четенето и неговите нарушения при ученици от първи и втори клас“ – Глосса Терапи, 2020

Скрининг тест за детско развитие Denver II – OS Bulgaria, 2015

Участие в апробирането и работа със скринингов тест за оценка на развитието на деца от три години до три години и шест месеца – проект „Включващо обучение“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2015

 • Обучения за работа с родители и семейства

„Психодрама с групи родители“ – Психодрама център „Орфеус“, 2020

„Нарушена йерархия в семейството“ – Фондация“Социални общности“, 2018

„Интервенции при насилие в семейството“ – ПИСЕЛ, 2017

 • Обучения за психологическо консултиране, диагностика и подкрепа:

Преживелищна група „Ненасилствена комуникация“ – 2021

„Динамично интервю и базови терапевтични умения“ – „Психодраматична работилница“, 2020

DIR 101: An Introduction to DIR and DIRFloortime – ICDL, 2020

Психодрама за деца – Психодраматичен Център „Орфеус“, от 2019 до момента

„Обучение за онлайн психологическо консултиране – индивидуално, в група, фамилно“ – Терапевтичен център “ Витае“, 2020

„Училище по детска психопатология“ – Асоциация „Българско психоаналитично пространство“, 2019

„Транзакционен анализ 101“- European Аssociation for Тransactional Аnalysis, 2018

„Групова динамика и изграждане на екипи“ – Пламен Димитров, Никола Йорданов, 2018

 

Интереси:

Книги, пътувания, пъзели, танци

 

За образованието, което трансформира модела и нагласите

Силните страни на прогресивното образование са: широтата на учене и следването на личните задвижващи сили у учещия, реалното преживяване и практикуването на умения, които са важни за развитието през целия живот и имат пряко отношение към удовлетвореността от живота.

Предизвикателствата, които имаме като екосистема и общност (на този етап от развитието ни ) са:

 • утвърждаването на единни и доказани в ефективността си практики и уважение към контекста на отделните ученик, учител, семейство, професионален екип и училищна общност,
 • поддържането и промяната на отношенията помежду ни в предизвикателствата на израстването ни като екосистема.

Работата ми като методик във Фондация за образователна трансформация допринася за: това да създаваме сигурно място за децата, в което те да развиват отношения помежду си, и за това учителите и родителите да разбират какво е социо-емоционално учене и как се преподава.

Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: изпълнено със смисъл начинание, в което израствам като професионалист, и вярвам, че допринасям за изграждане на образователна система за децата.

Вярвам, че: всеки от нас има капацитета и способностите да се развива. Уважавайки собствените сили и принос на всеки, можем да създаваме здравословни и удовлетворяващи отношения помежду си, което да е основата и на такова общество.

Мога да допринеса със: стремежът да създаваме учебна среда за пълноценното развитие на учениците, готовността си да уча и усърдие.