Лилия Стоилова

6Образование:

  • бакалавър: Педагогика;
  • магистър: Организационно консултиране и управление на организацията.
  • Към момента докторант на СУ „Св. Климент Охридски“, Методика на обучението по математика и информационни технологии в началното училище и детската градина, в област решаване на проблеми

Професионален опит:

  • 6 години начален учител,
  • 2 години методическа дейност

Професионални квалификации:

  • IB primary teacher,
  • Jump Math

Интереси: математика, гобленарство, народни танци

 

За образованието, което трансформира модела и нагласите

Силните страни на прогресивното образование са: концептуално учене, грижа за личността, холистичен подход към образователния процес, изследователство и собствен смисъл за ученето и ученото

Предизвикателствата, които имаме като екосистема и общност (на този етап от развитието ни ) са: изграждане на единство на натрупания опит и извеждането му на по-високо ниво

Работата ми като методик във Фондация за образователна трансформация допринася за: развитието на учителите в посока концептуално преподаване/учене, структура на образователния процес по математика и на математическото знание за начален етап

Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: Възможност да допринасям за развитието на истински смислена образователна система, в която всеки член е значим със своите предизвикателства и постижения.

Вярвам, че:  Ще успеем. Успяваме.

Мога да допринеса с: личен и професионален опит, ангажираност към процеса на собствено учене и ученето на учителите.