Евелина Коцева

Образование: Магистър „Начална училищна педагогика“, специалност „Езиково и литературно обучение“, Втора специалност „Български език и литература“, СДК “ Учител по английски език“ към СУ“ Св. Климент Охридски“, София

Професионална квалификация „Мениджър на малък и среден бизнес“ към College of North West London

Професионален опит:

  • Учител по английски език – РЧЕО,
  • Главен методик на JUMP Math в България 2011-2016,
  • Директор на Училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“ ,
  • Главен учител
  • Многогодишен опит с деца с образователни затруднения (1-7 клас)

Хоби и интереси:  Scuba Diving, гребане, плуване

Вярвам, че училището: трябва да обича учениците си и да ги развива.

Моят подход е: изследователски.