Александър Георгиев

Образование: 

  • International Baccalaureate (IB) Diploma Program – Колеж на Обединения Свят (UWC) Маастрихт, Нидерландия;
  • Бакалавър „Психология, Политика, Право и Икономика – Специализация Право“ Амстердам, Нидерландия;
  • Магистър „Международно и Европейско Търговско и Инвестиционно Право“ Амстердам, Нидерландия;

Професионален опит: Дългогодишно преподаване по IB MYP и IB DP предмети в различни международни училища в Нидерландия, последвано от 2-годишна координаторска позиция в учебен център, работещ с кандидат-студенти за икомонически и хуманитарни специалности в нидерландски университети.

Интереси: Плуване, колоездене, бягане, бойни изкуства, шах;

 

За образованието, което трансформира модела и нагласите

Силните страни на прогресивното образование са: фокусът към изследователското учене чрез принципи и концепции, които подпомагат ученика да се развива холистично и практично към различни области от академичния, професионалния и личния свят.

Предизвикателствата, които имаме като екосистема и общност (на този етап от развитието ни) са: ефективна и постоянна структура на организационно ниво, както и приоритизация на различните настоящи планове, комбинирана с въвеждането на IB програмата на прогимназиално и гимназиално ниво;

Работата ми като педагогически лидер във Фондация за образователна трансформация допринася за: ефективната интеграция на IB програмата като педагогически модел и рамка, както и професионалното развитие на учителите в прогимназиален етап;

Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна към по-съвременно и подходящо образование в България, допринасящо за подвигането на образователния и личностен стандарт на ученика в голям мащаб;

Вярвам, че: всеки трябва да бъде промяната, която желае да види в света, а образованието е най-могъщата сила, която може да бъде използвана като инструмент за постигането на тази цел;

Мога да допринеса с: критично мислене, холистичен поглед, хъс и ентусиазъм и не на последно място – с желание за развитие;