Образование:  International Baccalaureate (IB) Diploma Program – Колеж на Обединения Свят (UWC) Маастрихт, Нидерландия; Бакалавър „Психология, Политика, Право и Икономика – Специализация Право“ Амстердам, Нидерландия; Магистър „Международно и Европейско Търговско и Инвестиционно Право“ Амстердам, Нидерландия; Професионален опит: Дългогодишно преподаване по IB MYP и IB DP предмети 
Прочети повече
Образование: магистър „Социална психология“ със следдипломна квалификация „Клинична и консултативна психология“, СУ. Професионален опит: 5 години опит в социална сфера – клиничен психолог в: терапевтична общност, дневен център към ДПБЛНА, Дневен Център „Солидарност“ за лечение и рехабилитация на зависимости; доброволна психологична подкрепа на лица с 
Прочети повече
7Образование: Бакалавър „Политика и международни отношения“; Магистър „Радио и телевизионна журналистика“; Следдипломна квалификация „Учител по английски език“; Следдипломна квалификация „Монтесори философия в съвременното общество“. Професионален опит: Дългогодишен опит в работата с деца и младежи; 5 години опит като Учител по АЕ в държавни и частни 
Прочети повече
  Образование: баклавър „Логопедия“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ магистър „Комуникативни нарушения на развитието“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ магистър „Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ следдипломна квалификация „Педагогическа психология“ Професионален опит: Дългогодишен опит в работа с деца 
Прочети повече
6Образование: бакалавър: Педагогика; магистър: Организационно консултиране и управление на организацията. Към момента докторант на СУ „Св. Климент Охридски“, Методика на обучението по математика и информационни технологии в началното училище и детската градина, в област решаване на проблеми Професионален опит: 6 години начален учител, 2 години 
Прочети повече