Извънкласни дейности

За да осигурим на децата пространство да развиват талантите си и да изследват интересите си, всяка година предлагаме и набор от допълнителни дейности в училище, водени от нашите учители или от външни партньори.