The International Baccalaureate® (IB) e международна организация, чийто девиз е Education for a better world. Регистрирана е през 1968 година в Женева. Тя предлага програми за образование за целия етап от формирането на младия човек до неговото съзряване между 3 и 19 години, като затваря цикъла на образователния процес.

 

The IB Mission statement

The International Baccalaureate® aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment.

These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

Броят на международните училища по света, които предлагат четирите  IB програми към 25 юли 2016 е 4 527 с над 1 250 000 ученици на възраст между 3 и 19 години. Педагогическата общност на IB съставлява 75 000 IB учители, които ежегодно преминават през различни форми на квалификации.

Основно прогресивно училище 1 е кандидат-училище за Програмата за начален курс (PYP) на International Baccalaureate и в момента преминава през процеса на oторизация за IB World School.

IB World Schools споделят обща философия – ангажимент към подобряването на преподаването и ученето на разнообразни и приобщаващи общности от ученици през предоставяне на предизвикателни, висококачествени програми за международно образование*.

*Само оторизираните от IB училища могат да предлагат някоя от четирите академични програми: за начален курс, за среден курс, димпломната програма или сертификата, свързан с кариера. Статусът на кандидат-училище не гарантира оторизация.

За повече информация за IB и предлаганите програми посетете www.ibo.org.

 

Програма за начален етап (3-12 год.)

Програмата за начален етап осигурява първоначална подготовка на младите хора да бъдат активни и загрижени участници в процесите около тях, които уважават и приемат различията, разбират себе си и света в цялото му многообразие и взаимосвързаност. Акцентът в програмата е върху развитието на детето като цялостна личност.

 

Програма за основен етап (11-16 год.)

Предизвикателна програма, която окуражава учениците да прилагат практически наученото в училище, да правят връзки между знанието и практическото му приложение и да развиват своите интереси и наклонности.

 

Дипломна програма (16-19 год.)

Програмата цели да подготви учениците за бъдещата им университетска реализация, формирайки у тях умения за формиране на задълбочени познания чрез научно изследване, подпомагайки  физическото, интелектуалното, емоционалното и моралното им съзряване.

 

Програма за кариерно ориентирано образование (16-19 год.)

Програмата е създадена, за да отговори на нуждите на учениците, които планират професионална реализация непосредствено след завършване на средно образование.

За повече информация http://www.ibo.org/