JUMP Math е система за преподаване на математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. Тя постига целите си, като насърчава разбирането на математиката и любовта към нея – както у учениците, така и у техните учители. Основава се на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят, като в крайна сметка предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване, и разнообразие от подходи в преподаването. Основната цел, която JUMP Math се стреми да постигне е да помогне на децата да бъдат успешни по математика и да учат математика с удоволствие.

Системата JUMP Math започва своето развитие през 1998 г. Неин автор е Джон Майтън – математик и драматург, преподавател по математика в Университета на Торонто.

Популярността на JUMP непрекъснато нараства и вече се използва от повече от 250 000 деца в училища и образователни институции, както и за учене у дома.

JUMP Math не променя учебното съдържание, нито класната структура на обучение. Променя начините и стъпките на обяснение, отношението на учителя към децата, както и отношението на децата към учителя и математиката. В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех. Специално подбраните задачи се предлагат стъпка по стъпка – така че всяко дете да може да ги разбере и да придобие увереност за следващия етап. Създадената по този начин положителна нагласа и мотивация на учениците носи резултати, които са над максималните изисквания на образователната система.

За повече информация https://jumpmath.org/