Untitled

НОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Гражданска инициатива „Диалог за бъдещето“, 2015 г.

 

 • Преди всичко искаме децата ни да бъдат образовани като свободни и отговорни – обичащи и самостоятелни личности. Равнопоставени, уважавани и безусловно приети с обич.

 

 • Да са добри хора – принципни, честни, уверени, грижовни, справедливи, великодушни и уважителни към другите. Да са активни граждани в демокрация на участието, управлявайки собствената си съдба в общностите, в които живеят. Търсейки смисъл и удовлетвореност в приноса си към обществото – заедно. Да изграждат и развиват ефективни взаимоотношения. Да умеят да вникват и съпреживяват чувствата и мислите на другите. Да водят конструктивен диалог. Да бъдат добри приятели, партньори в любовта и семейството и – особено важно – добри родители. Да се справят с житейските проблеми на общностното съществуване – с конфликти, противоречия, неприемане и тъги. Да споделят и съпреживяват вдъхновенията, радостите и успехите си.

 

 • Да умеят да мислят качествено и съзидателно – логично, критично, аналитично, синтетично, абстрактно, асоциативно, концептуално, иновативно, интуитивно и проницателно. Да задават смислени въпроси и решават разнообразни проблеми. Да работят с постоянство, уверено и фокусирано – самостоятелно и в екип. Да си сътрудничат в група с интелигентност и съпреживяване. Да прилагат методите на информатичното, системно и дизайн мислене за анализ и изграждане, съзидаване. Да създават, представят и ползват модели, които да адаптират и дори с всяко ново разбиране, експеримент или преживяване – било в опознаването на физическия свят, било в себепознаването, човекознанието или света на идеите. Да рефлектират и разсъждават за мисленето си, учейки се от грешки и успехи – собствени и чужди. Да се справят в неясни и противоречиви ситуации. Да рискуват отговорно. Да имат жизнено въображение и отворени възприятия за откривателство.

 

 • Да са добри комуникатори. Да знаят отлично български и английски (като език за универсално общуване) и да ползват още няколко езика. Да могат да водят съзидателен диалог, да представят собствените си виждания и да ги отстояват. В същото време да могат да вникват и приемат различията с другите.

 

 • Да са творци и агенти на промяна в най-широк смисъл.

 

 • Да са активни граждани, изграждащи истински демократично, равноправно и справедливо общество, на основата на върховенство на закона и човешките права. Общество, което дава възможности на всеки да развие потенциала си, но и осигурява условия за качествен живот на всеки и защитава по-слабите. Общество, в което различни общности се развиват и обогатяват взаимно в тяхното разнообразие.

 

 • Да имат широка култура и познания и едновременно с това дълбоко разбиране за основните принципи как работи света – и природния свят, и човешкия, и света на идеите. Да създават собствени общностни култури. Да познават световните култури и да могат да общуват с тях.

 

 • Да са здрави, да могат да живеят здравословен живот, да разбират и управляват собственото си физическо и психическо здраве.

 

 • Да имат идентичност на българи и европейци. И да могат да бъдат граждани на света. Да създават самочувствието и собствената си идентичност, на основа на собствените си възможности и на техния поглед към бъдещето, това, което те могат да допринесат към света.

 

 • Да имат изградени навици с основни нагласи за развитие, поглед в бъдещето и изобилие на възможностите. С умения за учене и отучаване, за непрекъснато откриване на света. За принос към обществото и търсене на смисъл в общностното взаимодействие. Едновременно с това да имат богат, натрупан опит от преживявания по време на тяхното образование. Постижения в крайна сметка, които дават стойност на общността.

 

 • Да са свободни в изборите си и да носят отговорност за тях.

 

 • Ако трябва да го обобщим: да имат ефективни взаимоотношения, да бъдат ефективни в мисленето и творчеството, да бъдат ефективни комуникатори, да могат ефективно да действат и да сътрудничат и в крайна сметка да имат ефективни, реални постижения. Да могат да решават проблемите на бъдещето, които ние в момента дори не можем да си представим.

 

 • Да са свободни и отговорни личности, които могат сами да определят смислите на живота си, да имат знанията, уменията и нагласите да реализират тези смисли заедно.

Категорично настояваме това качествено ново образование да бъде осигурено за всяко българско дете, независимо от неговия произход, социално-икономическа среда или местоположение. Не да бъдат дадени „равни възможности“, а да бъде осигурено с високо качество и грижа! За всяко българско дете. Без изключения.