Тъжна реалност и значителна опасност за бъдещето развитие на страната ни. Не риск. Реална опасност! Единственият смислен изход е да се съгласим, че цялостната трансформация на образователната система е най-важния национален приоритет и да я осъществим. Другият изход е Терминал Х. Assenka Hristova – „Точно 
Прочети повече
Първо събираме семейства, които споделят общи ценности. Те влизат в истински диалог и съпреживяване. Така изграждат общност. Общността е основата на бъдещото училище. Училището е общността. Вижте в Пловдив..
Прочети повече
Те са творци на образователния процес и постоянно се учат – обменят знания и опит помежду си, проектират образователните дейности (често с участие на децата и родителите), изследват и рефлектират, усъвършенстват практиките си, помагат на по-неопитните колеги, учат се от световния опит. Основно прогресивно училище 
Прочети повече
Родителите участват активно в определяне на образователни и други изисквания, плановете за развитие и бюджетите на училищата. Семействата участват в индивидуалното планиране с децата, училището за родители, представянията и представленията на децата, както и в общностните събития и екскурзии за споделяне, доброволчество и празнуване. Oсновно 
Прочети повече
Основно прогресивно училище – Варна – Финално представяне на второкласниците ни по изследователска тема „Наследството на древните цивилизации продължава да ни влияе и днес“ Видеото можете да видите тук.
Прочети повече