Фондация за образователна трансформация откри новия си офис и методически център на Екосистемата от български прогресивни училища бул. Хр. Смирненски 1УАСГ, Блок Б, ет. 111164 София Благодарим за прекрасните рисунки от учениците на прогресивните училища! Те оживиха новото пространство. В методическия център ще се провеждат 
Прочети повече
След разговори с директора и членовете на приемните комисии, преглед на документацията и обща рефлексия с колегите отговорно завявам следното: 1. Приемният процес, експертните преценки и беседването с родителите и децата са били адекватни, неутрални и професионално издържани. Решенията по същество са били адекватни. Те 
Прочети повече