Българската софтуерна индустрия и цялото общество има необходимост от самостоятелни личности, които могат да мислят концептуално, способни са да осъзнават сложни модели и взаимовръзки – да създават нови и да учат ефикасно и критично. Личности, които могат да съзидават. Имаме необходимост не просто от добри 
Прочети повече
Правилото 3-6-9-12 за достъп на деца до телевизия и компютри (което споделяме): Без телевизор преди навършване на 3 години.Без собствено устройство за игри преди 6 години.Без интернет преди навършени 9 години.Без социални мрежи преди навършени 12 години. Ирина Атанасова (превод на Serge Tisseron): Тази малка брошура 
Прочети повече
Асенка Христова: Днес, 18.02.2019 г. в България официално беше регистриран Институт за изследвания в образованието. Поемам управлението на института с твърдото намерение да изградим качествен независим аналитичен и изследователски капацитет, който да: – осъществява целенасочени изследвания и осигурява аналитична подкрепа за вземането на информирани решения и 
Прочети повече
Елена Евстатиева в RestorativeJusticeBG.com Възстановителното правосъдие развива ценности на емпатия, уважение, честност, приемане, отговорност и прозрачност. Използването на възстановителни практики постоянно, спомага за създаването на спокойни и по-фокусирани класни стаи. Учителите, които използват възстановителните практики, често установяват, че общата част от времето, посветено на управление на поведението, 
Прочети повече
Отнема година и 3 месеца от обучението на учениците … Традиционният български модел е децата да бъдат в една училищна сграда до 4-ти клас, след това в отделно основно училище, а след това в гимназия или професионално училище. В някои градове в България това разделение 
Прочети повече