„Кой говори? по Дарик радио с Пролет Велкова Явор Джонев: Откъде идва надеждата? От децата! Всяко общество се преражда чрез децата си. От младите смейства, които осъзнават, че техните деца не бива да се образоват по начина, по който са били образовани те. Могат да 
Прочети повече
Уилиам Нордхаус, другият носител на Нобелова награда по икономически науки за 2018 г., е създател на модел, който обяснява глобалната взаимовръзка между икономиката и климата. Моделирането и осъзнаването на икономическите и социални загуби от затоплянето на климата са ключови, за да можем да отговорим на 
Прочети повече
Обяснявам твърденията си от поста за Нобеловите награди: Пол Ромър иУилиам Нордхаус получиха Нобелованаграда за икономически науки за 2018 г.,заради „интегрирането на иновациитеи климата с икономическия растеж“. Идвамата имат ключов принос към мисленетоза изключително сложни и критично важнисистеми. Основният принос на Пол Ромър е към 
Прочети повече
Стратегиите, които избираме получиха Нобелова награда: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/press-release/ 1. България ще просперира, когато трансформира образователната система за изискванията на XXI век и инвестира в развитие на човешкия потенциал във всички обществено-икономически сфери. Когато чрез интегрални политики осигури развитие на нови идеи, умения и иновации, допринася и 
Прочети повече