Янина Христова за Прогресивното училище във Варна

Economy.bg

Училищата ни постоянно търсят съмишленици. Ако някой се разпознава във визията, която споделяме, моля, нека се обади. Нека се свърже с нас, защото имаме нужда от съмишленици – под една или друга форма. Дали като учители, дали като участници в управлението на училището и екосистемата, имаме нужда от вас!
От тази учебна година прогресивният модел вече е факт и във Варна. Подготовката за откриването на Прогресивно училище започва в края на 2016. „През 2018 стартирахме с 30 семейства, които ни се довериха. Към момента имаме два класа – предучилищен и първи“, разказва Янина Христова, мениджър и директор на Второ Прогресивно училище във Варна. „Вълнението ни е огромно, защото макар и бавно, виждаме как този модел се повтаря. Може би не е същото, както в София, но ние също допринасяме за развитието му. Към момента целта ни е да достигнем до 4. клас, а след това да развием и по-горните класове. Голямата ни цел е 7 клас. И във Варна, и в София, Прогресивните училища търсят съмишленици, така че ако някой се разпознава във визията, която споделяме с Явор, нека се свърже с нас.“Вашият коментар