Честит празник на Светите братя и българската култура!

Скъпи съратници,

Да ни е честит светлия празник на Светите братя и българската култура!

Благодаря за всеотдайността към децата и към каузата ни. Енергията ни идва от тях. Нашите деца ще изграждат бъдещето на българската култура в цялата многозначност на световното развитие.

От нас зависи дали те ще продължават да търсят утеха в миналото (често нарочно изкривено) или ще отстояват себе си и своята култура със способностите си за съзидание, творчество и ценности. Дали ще утвърждават своето, приемайки различното, черпейки от богатството на заобикалящите ни култури, дали ще съчетават културите на различни общности, дали ще създават собствени култури.

Дали ще имат имат силни идентичности на българи, европейци и граждани на света.

Тези три идентичности се допълват и обогатяват взаимно. Националната идентичност и самочувствие, която изграждаме у нашите деца се основават на качеството на обществото, на способността му както да осигури възможност за развитие на потенциала на всеки негов член, така и да защитава и подпомага хората в неравностойно положение. Както да осигурява възможност за многообразие от понякога противоречиви мнения, така и да защитава човешките права на всеки – независимо от социалното му положение или други разлики. Качество на обществото – и като многообразие на общностите, и като възможности за индивидуално развитие и просперитет. Качеството на човешките и обществени отношения, качеството на диалога и идеите, и качеството на бизнес отношенията – творчески и проспериращи, но в хармония с природната среда.

Когато нашите деца изградят такова общество, те ще имат и лично, и национално самочувствие. Връзката към идентичността им на европейци е напълно естествена: Когато добавяме съществена културна, обществена и икономическа стойност към Европа, тогава историческото ни място като едни от първоначални създатели на европейската цивилизация ще бъде не просто признание за миналото, но и уважение в настоящето. От тук и погледа към целия свят на носители на изключително разнообразие на култури, които успяват да изградят добро общество, ще стане не само уверен, но и активен. Ще можем да участваме в световни процеси, в които ще сме ценени за нашите способности и творчески потенциал. Ще можем да сме истински граждани на света.

Честит празник! Благодаря!

Явор

Вашият коментар