Финансови условия

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

ЧОУ „Прогресивно образование“, ЕИК 204645858 (ОПУ1 и ОПУ3) е лицензирано със Заповед РД 14-33 / 05.07.2019 на Министъра на образованието и науката и Лиценз №052426 от 31.01.2020 на International Baccalaureate.

ЧОУ „Прогресивно образование – Варна“, ЕИК 204948435 (ОПУ2) е лицензирано със Заповед № РД 14-81 / 12.07.2018 на Министъра на образованието и науката.

Такси и други разходи за 2020/21 учебна година (в лева):

  ОПУ1
кв. Стрелбище, София
ОПУ2
кв. Левски, Варна
ОПУ3
кв. Слатина, София
 
Такса обучение 3 983 3 136 3 758  
         
Извънкласни дейности / клубове
(препоръчително)
3 097 2 440 2 922  
Подготвителни и завършващи дейности – септ. и юни (препоръчително) 885 697 835  
Дарение за развитие ФОТ
(препоръчително)
885 697 835  
         
Общо за 10 месеца
(препоръчително)
8 850
885 / месец
6 970
697 / месец
8 350
835 / месец
 
         
Храна (приблизително) 9.50 / ден 6.00 / ден 9.50 / ден  
Зелени училища (приблизително) 3 х 400 2 х 250 3 х 400  
Материали 100 200 100  
Транспорт     230 / месец  

Има възможност за стипендии за такса обучение при условия, определени от настоятелството на всяко училище. Пишете на info [at] transform.bg за повече информация.

Разликите в таксите се дължат на разлики в разходите за сгради, цена на живота в различните градове и разлики в плановете за развитие на различните училища.

За таксите за обучение не се събира ДДС. Другите такси включват ДДС.

Транспорт се организира при необходимост и достатъчно желаещи. Понякога семействата организират кооперативен транспорт за няколко деца.

Извънкласните дейности / клубове се избират от родителите. Няколко извънкласни дейности са препоръчителни.

Въвеждащите дейности в началото на септември и завършващите дейности в края на юни имат важна функция за подготовка на децата за учебната година и за завършването и накрая. Те са препоръчителни.

За развитие на образователния модел, външни измервания и изследвания, обучения, методическа подкрепа и професионално развитие на учителите, очакваме дарение към Фондацията. Посочената сума е препоръчителна.

Доставчиците на храна се избират от Настоятелството на всяко училище. Осигуряват се плодове, обяд и следобедна закуска. Възможно е децата да носят домашно приготвена храна.

Зелените училища се организират три пъти в годината за осигуряване на преживявания сред природата, интегриране и задълбочаване на знанията, уменията и нагласите, придобити в обучителния процес.

Таксата за материали е за допълнителни работни тетрадки по английски и канцеларски материали, които се използват в учебния процес.

При записване се дължат сумарно три месечни вноски. Останалите вноски се дължат месечно до 5-то число от август до февруари/март. При предварително плащане за учебната година на една вноска има намаление. За второ и трето дете има по-значителни намаления.