Тези които преподават се научават чрез преподаване

Образователно Равенство Аутизъм –

“Да преподаваш не означава да трансферираш знания ,но да създадеш възможности за създаване или изграждане на знания.
Тези които преподават Се научават чрез преподаване .Тези които се учат преподават чрез учене.” – Пауло Фрейри

“To teach is not to transfer knowledge but to create the possibilities for the production or construction of knowledge.
Those who teach learn by teaching and those who learn teach by learning.” – Paulo Freire

Вашият коментар