Съществува негативна корелация между тестовите резултати от PISA и предприемаческите дейности

За да не се заблуждаваме, че високи тестови резултати от PISA са абсолютно добро за една страна, не е зле да помислим по следното:

В публикация от 2010 г. на GEM (Global Entrepreneurship Monitor) за нивата на предприемачество във водещите икономики се вижда, че тези страни с най-високи тестови резултати от PISA 2009 са с ниски нива на предприемачество и нагласи за иновации. Корелацията е негативна. Вижте обобщената таблица. Сингапур и Китай са най-забележителните примери. Тези страни имат по-малко хора, които възнамеряват да започнат нов бизнес или са започнали такъв, а в същото време показват най-високи тестови резултати по PISA.

Разбира се, това не значи непременно, че високите PISA резултати водят до ниски нива на предприемачески или иновативни дейности. Корелацията не е причинно-следствена връзка. Корелация може да се получи по няколко начина. Първо, може да е резултат от случайност, т.е. да няма никаква връзка въобще. Второ, може да има причинно-следствена взаимовръзка, т.е. едното да води до другото, но посоката на следствие не е ясна. Не можем да знаем дали високите резултати водят до ниско предприемачество или е обратното. Третата възможност е да има връзка, но тя да не е следствена помежду им. Ако двата фактора се причиняват от нещо трето, което е извън тях. С други думи, това, което поражда високите резултати, поражда и ниското ниво на предприемачество.

За да може едно общество да развива икономика с висока добавена стойност (икономика на знанието и иновациите), е необходимо високо ниво на иновации и предприемаческа активност. Това вече е двупосочна (!) причинно-следствена връзка, която може да бъде обяснена и защитена добре.

Твърдя също, че би било стратегически погрешно да определим постигането на по-високи резултати по PISA като цел на образователната система. Това ще доведе до същото изкривяване и обезсмисляне на образованието, което изпитваме в момента с матурите. Привидно парадоксално, но за да постигнем по-високи резултати от PISA, първо трябва да се откажем да си поставяме такава цел. Ще обясня твърденията си в последващ коментар.

Явор Джонев

Вашият коментар