Смятането с абакус е вредно!

Поради разпространението на множество бизнес услуги, които тренират децата за смятане с абакус (погрешно наричано „ментална аритметика“), бих искал обърна внимание на родителите, че това може да причини значителни вреди за развитието на децата.

Разбира се, първоначалните ефекти от способността децата да пресмятат бързо с големи числа са впечатляващи. Но (!) разбирането на математическите концепции се влошава.

Децата овладяват едно механично умение подобно на бързо писане на клавиатура. Това не само не им помага за подобряване на качеството на разсъждение (качеството на „написаното“), но има негативен ефект. И родителите, и учителите, и децата се заблуждават, че математическите концепции за работа с числа са овладени и изоставят работата с тях.

Да не говорим за практическата стойност на тази способност. В реалния живот е много по-важно да си способен да моделираш проблема математически (което изисква добро разбиране на концепции) – да вникнеш в отношенията и да „видиш“ един или друг математически модел който да приложиш. Докато самите изчисления се правят с широкодостъпни калкулаторни таблици и други приложения. Дори на много изпити са позволени калкулатори.

Децата, научени да смятат с абакус, ще бъдат сред отличниците в началните класове (дори на НВО), защото там се тестват предимно аритметични операции. За съжаление тези тестове не проверяват основите на разбирането за числата и операциите с тях. Докато осъзнаем този проблем, когнитивното развитие на децата вече ще бъде затруднено. Ще са необходими много по-големи усилия да се възстанови.

Призовавам да не правим децата на роботи! Нека ги окуражаваме да разсъждават, изследват и съзидават самостоятелно и кооперативно. Да ги предизвикваме и подкрепяме в процеса на тяхното израстване като свободни и отговорни личности – това е същината на образованието.

С уважение,

Явор Джонев

П.С. Моля да не приемате горното изявление като пренебрегване на смятането наум. Напротив! Изключително важно е за бъдещото развитие на децата! След като изградят добро разбиране за числата и операциите с тях, постепенно трябва да преминат изцяло към смятане наум с едноцифрени, после с двуцифрени числа, включително умножение и деление (и точно, и приблизително). Автоматизиране на смятането наум чрез решаване на много практически задачи, след като са действията са осъзнати! Това е необходимо, за да не се получава когнитивно претоварване при работа в по-сложни ситуации. Родителите трябва да използват всяка възможност да поставят практически задачи на децата за тези аритметични операции. Не като изпитване наизуст (което може да отврати децата), а като реални житейски проблеми, където виждат смисъл.

Вашият коментар