Първият анализ на резултатите PISA 2018

Тъжна реалност и значителна опасност за бъдещето развитие на страната ни. Не риск. Реална опасност!

Единственият смислен изход е да се съгласим, че цялостната трансформация на образователната система е най-важния национален приоритет и да я осъществим.

Другият изход е Терминал Х.

Assenka Hristova – „Точно в 10:00 ч. българско време се сваля ембаргото върху данните на PISA 2018. Първият анализ на резултатите:
– Влошават се средните резултати на българските ученици и в трите основни познавателни области – четене, математика и природни науки. Най-значително е намалението на средния резултат по природни науки.
– Увеличава се делът на учениците, които не успяват да покрият критичното второ равнище и в трите познавателни области.
– Намалява делът на учениците с високи постижения (на пето и шесто равнище) и в трите познавателни области.
– България е една от страните с най-висока вариация в резултатите на отделните училища
– Академичната сегрегация е голяма – в България се регистрират едни от най-високите концентрации на ученици с ниски постижения в едни училища и на ученици с високи постижения в други.
– България е страната, в която учениците с неблагоприятен социално-икономически статус най-често са концентрирани в училища, в които нямат съученици с високи образователни постижения.
– В България делът на учениците с по-неблагоприятен социално-икономически произход, които постигат високи резултати по четене (на пето и шесто равнище) е един от най-ниските сред всички участващи в изследването държави и територии.
– България е единствената държава, в която разликата в представянето на учениците от най-горния и най-долния квартил на индекса на икономическия, социалния и културния статус се свива, защото намаляват само постиженията на учениците с висок социално-икономически статус, а постиженията на учениците с нисък статус се запазват непроменени.

Вашият коментар