Второ дарение от 1 милион лева

Бих искал да обявя, че обещаното от мен допълнително дарение на стойност от 1 милион лева вече е вписано в капиталовия фонд на Фондацията. С това завършвам даренията от общо 2 милиона лева. Около 700 х. лв. от тях вече са инвестирани в развитие на екосистемата от български прогресивни училища.

Призовавам всички, които споделят нашите ценности и кауза да инвестират в развитие на екосистемата – преди всичко със своето име и ангажираност, освен капитал или имоти.

Явор Джонев

Вашият коментар