Да превърнем България в учещо общество!

Стратегиите, които избираме получиха Нобелова награда:

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/press-release/

1. България ще просперира, когато трансформира образователната система за изискванията на XXI век и инвестира в развитие на човешкия потенциал във всички обществено-икономически сфери. Когато чрез интегрални политики осигури развитие на нови идеи, умения и иновации, допринася и използва новите идеи от целия свят. Когато всички (всички! постоянно! на всяка възраст!) приемем ученето като неотменна необходимост – както за работата си, така и за социалната и личностната си реализация.

2. Ще постигнем устойчив икономически и социален напредък, когато разрешим грозящата ни екологична катастрофа. Стига да фокусираме съзидателните и творчески сили и да се учим като общества – в световен мащаб. Екосъобразното развитие всъщност ще подобри качеството на живота и благополучието на всички.

3. Когато преодолеем нарастващото социално-икономическо разделение – именно чрез изграждане на учещи общности и демокрация на участието – ще постигнем много по-високо качество на живот, лична и обществена удовлетвореност за всички. Затова трябва да мерим прогреса си като общество с комплексни социални показатели, а не само с растежа на БВП.

България може да прояви лидерство, съзнателно прилагайки тези стратегии!

Но първо трябва да ги поставим като първостепенни въпроси в гражданския и, по дефиниция, политически диалог за предстоящите избори. Да ги провидим като национална кауза и да се обединим в реализирането им. Така ще придобием сила и увереност.

Тогава и ний ще дадем нещо на света: Стойностно. Възраждащо. Вдъхновяващо.

Включете се в Диалог за бъдещето!

Вашият коментар