Как създаваме прогресивни училища?

Първо събираме семейства, които споделят общи ценности. Те влизат в истински диалог и съпреживяване. Така изграждат общност.

Общността е основата на бъдещото училище.

Училището е общността.

Вижте в Пловдив..

Вашият коментар