Изисквания на софтуерната индустрия

Българската софтуерна индустрия и цялото общество има необходимост от самостоятелни личности, които могат да мислят концептуално, способни са да осъзнават сложни модели и взаимовръзки – да създават нови и да учат ефикасно и критично. Личности, които могат да съзидават.

Имаме необходимост не просто от добри технически специалисти, а от хора с широк кръгозор и способност за балансиране на професионалното и личното си развитие.

Личности с развито чувство за отговорност, справедливост, честност и социални умения. Хора, уверени в собствените си способности, които не се боят от рискове и грешки, а ги използват за постоянно усъвършенстване.

Професионалисти, които могат да комуникират и работят конструктивно заедно с други за постигане на общи цели.

Вашият коментар