Идеите на Уилям Нордхаус

Уилиам Нордхаус, другият носител на Нобелова награда по икономически науки за 2018 г., е създател на модел, който обяснява глобалната взаимовръзка между икономиката и климата. Моделирането и осъзнаването на икономическите и социални загуби от затоплянето на климата са ключови, за да можем да отговорим на въпроса колко средства са готови да платят обществата, за да избегнат природна катастрофа. Нордхаус показва, че най-добрият начин за преодоляване на проблемите с отделянето на парникови газове е глобален данък върху въглеродните емисии.

Наградата е присъдена само дни след като международен панел от учени публикува доклад, който показва, че земния климат, здраве и екосистеми биха били в много по-добро състояние, ако ограничим глобалното затопляне (което вече е 1 градус) само с още половин градус, а не предвиденият още един градус. За съжаление в момента се движим към допълнително затопляне от градус и половина – два с катастрофални последици, ако не бъдат предприети активни мерки.

Главната теза на Нордхаус е, че климатът трябва да бъде възприеман като глобално обществено благо (каквито са общественото здраве и международната търговия) и да бъде регулиран, но не с командно-контролни методи. Вместо това, ако определим глобална цена на въглеродните емисии, която отговаря на пълните разходи (включително и бъдещите заплахи). Така основната причина за затоплянето да може да се търгува и облага, използвайки пазарните сили да работят за решаване на проблема.

Синтезът на идеите на Уилям Нордхаус с тези на Паул Ромер води до оптимистичното твърдение, че способността на хората да творят в сътрудничество комбинирано с нарастващ данък върху въглеродните емисии ще доведе до разрешаване на проблема. Вместо икономическа и социална катастрофа, този процес всъщност ще генерира икономически и социален прогрес. Инвестициите в зелени технологии вече имат изключително добри нива на възвръщаемост – и като технологичен напредък, и като нови продукти и услуги с висока добавена стойност. Да не говорим за „възвръщаемостта“ от избягване на катастрофата.

Вашият коментар