Да съградим прогресивно училище в Пловдив!

Уеб адрес: https://www.facebook.com/events/393950358216368/

Общностна среща с участие на Явор Джонев (Председател на Фондация за образователна трансформация), Диана Робова (Директор на Методически център, ФОТ), ученици и учители от Основно прогресивно училище 1.

Добре дошли!

На срещата:

– ще обсъдим основните ценности и цели;
– ще представим прогресивния образователен модел;
– ще покажем организацията на учебната среда, картите на ученето и годишния календар;
– ученици и учители от прогресивни училища ще споделят преживяванията си;
– ще отговорим на въпроси;
– ще съберем заявки за интерес за 2020/21 учебна година.

Вашият коментар