Време за действие!

Здравейте!

Започвам този блог по въпросите на образователната трансформация, която е толкова необходима на България.

Дойде време за действие! Вече нямаме извинения пред нас самите и пред собствените си деца. Длъжни сме да преобразим образователната система, за да изгражда свободни и отговорни личности. Способни самостоятелно да определят смислите на живота си и да ги реализират заедно. Така че да успеят да претворят бъдещото обществено, културно и икономическо устройство на страната и света към смислено, справедливо и устойчиво бъдеще за всички. Да определят своите идентичности като уверени българи, европейци и граждани на света. Увереност, основана на техните способности и принос към развитието на едно по-справедливо общество, на един по-добър свят.

Определям личната си мисия да обновим България чрез образователната трансформация и развитие на човешкия потенциал. Сигурен съм, че ще успеем, когато установим конструктивен диалог помежду си, когато заработим заедно за най-важната национална кауза. И я поставим като най-важен въпрос на предстоящите избори. Ще са необходими много упоритост и постоянство, много творчество и учене, много търсене на истината. Ще трябва да променим себе си, за да променим бъдещето. Заедно ще успеем!

Започвам да публикувам различни текстове и идеи в страницата. Ще споделям собственото си учене и разсъждения. Ще отговарям на диалогични коментари в постингите. Съдържанието е дублирано във Facebook страницата „Образователна трансформация„.

С надежда и отговорност пред огромната задача,

Явор Джонев

Вашият коментар