Будители в студиото с Пролет Велкова

Явор Джонев (по Дарик радио в „Кой говори“ с Пролет Велкова): Да се замислим като граждани, които са отговорни собствените си деца преди всичко, към следващите поколения, че трябва най-сетне да поставим фундаменталната трансформация на образователната система като основен политически въпрос на идните избори – като национална кауза.

https://darikradio.bg/buditeli-v-studioto.html

Снежина Петрова – актриса

Светлана Михайлова – учител по история

Явор Джонев – от Фондация за образователна трансформация, мореплавател

Ива Бонева от Центъра за приобщаващо образование

Вашият коментар