Архив на категория: Съобщение

Докато в конвенционалните училища се преподават откъснати, често изолирани от контекст факти, в нашите училища предоставяме контекстуална рамка на ученето

Янина Христова:

https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/kapital_gradove/2019/06/23/3921502_uchilishteto_v_koeto_pravilata_sa_zakon/

„Докато в конвенционалните училища се преподават откъснати, често изолирани от контекст факти, в нашите училища предоставяме контекстуална рамка на ученето, обяснява Янина Христова. Стремим се към т.нар. Concept-based learning, в което водещи са концепции и разбирания за това как работи светът, а не само факти, които не можем да свържем в по-голяма картина. Ако едно дете разбира концепцията за „общност“ например, ще може да си обясни различни видове човешка дейност. Ако се опитваме да го научим само на дефиницията за „общност“ – детето може да я назубри, без да я разбере – в най-добрия случай. Но какъв би бил смисълът от това?“

Честит празник на Светите братя и българската култура!

Скъпи съратници,

Да ни е честит светлия празник на Светите братя и българската култура!

Благодаря за всеотдайността към децата и към каузата ни. Енергията ни идва от тях. Нашите деца ще изграждат бъдещето на българската култура в цялата многозначност на световното развитие.

От нас зависи дали те ще продължават да търсят утеха в миналото (често нарочно изкривено) или ще отстояват себе си и своята култура със способностите си за съзидание, творчество и ценности. Дали ще утвърждават своето, приемайки различното, черпейки от богатството на заобикалящите ни култури, дали ще съчетават културите на различни общности, дали ще създават собствени култури.

Дали ще имат имат силни идентичности на българи, европейци и граждани на света.

Тези три идентичности се допълват и обогатяват взаимно. Националната идентичност и самочувствие, която изграждаме у нашите деца се основават на качеството на обществото, на способността му както да осигури възможност за развитие на потенциала на всеки негов член, така и да защитава и подпомага хората в неравностойно положение. Както да осигурява възможност за многообразие от понякога противоречиви мнения, така и да защитава човешките права на всеки – независимо от социалното му положение или други разлики. Качество на обществото – и като многообразие на общностите, и като възможности за индивидуално развитие и просперитет. Качеството на човешките и обществени отношения, качеството на диалога и идеите, и качеството на бизнес отношенията – творчески и проспериращи, но в хармония с природната среда.

Когато нашите деца изградят такова общество, те ще имат и лично, и национално самочувствие. Връзката към идентичността им на европейци е напълно естествена: Когато добавяме съществена културна, обществена и икономическа стойност към Европа, тогава историческото ни място като едни от първоначални създатели на европейската цивилизация ще бъде не просто признание за миналото, но и уважение в настоящето. От тук и погледа към целия свят на носители на изключително разнообразие на култури, които успяват да изградят добро общество, ще стане не само уверен, но и активен. Ще можем да участваме в световни процеси, в които ще сме ценени за нашите способности и творчески потенциал. Ще можем да сме истински граждани на света.

Честит празник! Благодаря!

Явор

Нов офис и методически център

Фондация за образователна трансформация откри новия си офис и методически център на Екосистемата от български прогресивни училища

бул. Хр. Смирненски 1
УАСГ, Блок Б, ет. 11
1164 София

Благодарим за прекрасните рисунки от учениците на прогресивните училища! Те оживиха новото пространство.

В методическия център ще се провеждат Диалози за бъдещето, експертни срещи, семинари и обучения. Първото обучение ще бъде в понеделник на тема „Директно преподаване с насочвано откривателство. Приложения и примери от JUMP Math“ – част от образователната програма на новите учители.

Относно оплаквания на родители, които не са били приети в прогресивно училище в София

След разговори с директора и членовете на приемните комисии, преглед на документацията и обща рефлексия с колегите отговорно завявам следното:

1. Приемният процес, експертните преценки и беседването с родителите и децата са били адекватни, неутрални и професионално издържани. Решенията по същество са били адекватни. Те няма да бъдат ревизирани.

2. Имало е пропуски в организацията на графика на интервютата и работата с децата. Те са били твърде начесто и без буфери. Този проблем ще бъде решен за следващите интервюта.

3. Има забавяне в предоставянето на писмена обратна връзка и трудности в предоставянето на устна обратна връзка. Този проблем е в процес на решаване. Скоро като предоставим писмена обратна връзка на всички родители, които не са били приети.

Писмената обратна връзка ще представлява детайлизиране на критериите за прием с преценките на приемните комисии. Те са независими за родителите и за детето.

Детайлните критерии за прием на родителите са: доверие към образователния модел и към училището като професионална организация; уважение и етичност; искреност и откритост; адекватно разбиране за развитието на детето като цялостна личност; зачитане личността на детето, осигуряване на свобода и подкрепа на развитието му като самостоятелна личност; готовност за споделяне на обща отговорност за развитието на детето и участие в живота на учеща се организация; готовност за учене и промяна в семейството.

Детайлните критерии за прием на детето са: училищна готовност (която се проверява чрез работа с дидактически материали и задачи) и личностна зрялост (която се проверява чрез наблюдения за адаптация в нова среда, комуникация и взаимоотношения с връстници и възрастни, управление на емоциите).

За деца със специални образователни потребности детайлните критерии за прием са: дали разполагаме с подходяща среда и ресурсно осигуряване за приобщаване; дали има капацитет в съответния клас спрямо вече приети деца със СОП; дали родителите имат възможност, ако е необходимо, да осигурят допълнителен специалист за подкрепа на детето, съгласуван с училището.

Моля за извинение всички родители, които са срещнали трудности и са изпитали разочарование по време на приемния процес, но не и за същината на провеждането му и решенията. Моля също да помислите защо, ако сме отказали. Трудно е, наистина, но би могло да е много полезно.

Съжалявам, че не сме в състояние да приемаме повече семейства в прогресивните училищни общности. Когато екосистемата се развие достатъчно, бихме имали по-голям капацитет да оказваме директна помощ на някои родители, за да преодоляват нагласи и поведения, които биха пречили за развитието на децата им в прогресивна образователна среда. Ще имаме и по-голям капацитет приобщаваме и откликваме на нуждите на деца със специални образователни потребности.

Бих искал да благодаря на директора и учителите, участвали в приемните комисии за професионализма и отдадеността към каузата за изграждане на качествено нов образователен модел в България. Това е изключително трудна задача, особено в контекста на противоречията с преобладаващи обществени нагласи. Да не говорим за изкривеното а-социално общуване в т.нар. социални мрежи. Справяме се като се осланяме един на друг и като непрекъснато учим заедно – учители, деца и родители. Правим своите грешки, но се учим от тях. Те са неотменна, дори необходима част от развитието напред.

Благодаря!

Явор Джонев

Председател на Фондация за образователна трансформация