Архив на категория: Съобщение

Напоследък все повече образователни експерти започнаха публично да поставят под въпрос адекватността на матурите.


Assenka Hristova Напоследък все повече образователни експерти, включително училищни директори, започнаха публично да поставят под въпрос адекватността на матурите като инструмент за измерване на значими образователни резултати. Като оставим настрана методологическите, технически и логистични особености на начина, по който се конструират, валидират, провеждат и анализират стандартизираните тестове в България, за мен като изследовател големият философски въпрос е какво точно измерват те и могат ли да се използват като инструмент за преценка на ефективността на образованието (т.е. преценка на това дали „правим правилните неща“, по дефиницията на основоположника на съвременната теория за социалното управление Питър Дракър).
Ето един важен аспект, който следва да се има предвид при оценката на ефективността на образованието: терминът „образование“ произлиза от латинския глагол „educere“, който означава „да водя“, “да предизвикам”, „ да изведа навън“ … пълния потенциал, който лежи във всеки човек. Истинската същност на образователната система е да осигури среда, която да подпомогне 1) развитието на потенциала (и талантите) на децата и 2) превръщането им в способни възрастни, водещи продуктивен и успешен живот. В такъв случай, могат ли матурите да служат за измерител на степента, в която се постига тази същностна цел на образованието? Могат ли тези тестове да оценят дали децата се развиват по начин, който ще им позволи като възрастни да функционират успешно в модерния свят? „Прокси“ на какво точно са те?
Ще си позволя да заимствам отговора от Даниел Грийнберг, който прави изключително добро обобщение в книгата “Turning Learning Right Side Up”: няма начин да се измери предварително, чрез писмен тест или някакъв друг инструмент, дали даден човек ще успее в дадено начинание. Няма как с (подобен на матурите) писмен тест да се измерят комплексните характеристики и способности, които наистина имат значение в живота – вътрешната мотивация, способността за преценка, интелектуалната любознателност, креативността, инициативността, честността, постоянството, умението за самоутвърждаване, нагласите към успеха и многото други личностни характеристики, които отличават успешните, самореализирани хора от тези, които постоянно не успяват да реализират целите си. В „реалния“ свят извън класната стая компетентността рядко се мери с писмен изпит, тя се оценява най-вече със способността да се използва наличното знание в конкретни работни ситуации. 
Матурите в сегашния им формат всъщност измерват само това, което всеки знаещ и разбиращ от тази материя човек би казал, че мерят: способността на децата да вземат изпити. Те измерват способността на цялата училищна общност – деца, родители, учители, директори, администратори – да фокусират всичките си усилия върху постигането на добри резултати на тестовете. Нищо повече, нищо по-малко.

Докато в конвенционалните училища се преподават откъснати, често изолирани от контекст факти, в нашите училища предоставяме контекстуална рамка на ученето

Янина Христова:

https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/kapital_gradove/2019/06/23/3921502_uchilishteto_v_koeto_pravilata_sa_zakon/

„Докато в конвенционалните училища се преподават откъснати, често изолирани от контекст факти, в нашите училища предоставяме контекстуална рамка на ученето, обяснява Янина Христова. Стремим се към т.нар. Concept-based learning, в което водещи са концепции и разбирания за това как работи светът, а не само факти, които не можем да свържем в по-голяма картина. Ако едно дете разбира концепцията за „общност“ например, ще може да си обясни различни видове човешка дейност. Ако се опитваме да го научим само на дефиницията за „общност“ – детето може да я назубри, без да я разбере – в най-добрия случай. Но какъв би бил смисълът от това?“

Честит празник на Светите братя и българската култура!

Скъпи съратници,

Да ни е честит светлия празник на Светите братя и българската култура!

Благодаря за всеотдайността към децата и към каузата ни. Енергията ни идва от тях. Нашите деца ще изграждат бъдещето на българската култура в цялата многозначност на световното развитие.

От нас зависи дали те ще продължават да търсят утеха в миналото (често нарочно изкривено) или ще отстояват себе си и своята култура със способностите си за съзидание, творчество и ценности. Дали ще утвърждават своето, приемайки различното, черпейки от богатството на заобикалящите ни култури, дали ще съчетават културите на различни общности, дали ще създават собствени култури.

Дали ще имат имат силни идентичности на българи, европейци и граждани на света.

Тези три идентичности се допълват и обогатяват взаимно. Националната идентичност и самочувствие, която изграждаме у нашите деца се основават на качеството на обществото, на способността му както да осигури възможност за развитие на потенциала на всеки негов член, така и да защитава и подпомага хората в неравностойно положение. Както да осигурява възможност за многообразие от понякога противоречиви мнения, така и да защитава човешките права на всеки – независимо от социалното му положение или други разлики. Качество на обществото – и като многообразие на общностите, и като възможности за индивидуално развитие и просперитет. Качеството на човешките и обществени отношения, качеството на диалога и идеите, и качеството на бизнес отношенията – творчески и проспериращи, но в хармония с природната среда.

Когато нашите деца изградят такова общество, те ще имат и лично, и национално самочувствие. Връзката към идентичността им на европейци е напълно естествена: Когато добавяме съществена културна, обществена и икономическа стойност към Европа, тогава историческото ни място като едни от първоначални създатели на европейската цивилизация ще бъде не просто признание за миналото, но и уважение в настоящето. От тук и погледа към целия свят на носители на изключително разнообразие на култури, които успяват да изградят добро общество, ще стане не само уверен, но и активен. Ще можем да участваме в световни процеси, в които ще сме ценени за нашите способности и творчески потенциал. Ще можем да сме истински граждани на света.

Честит празник! Благодаря!

Явор

Нов офис и методически център

Фондация за образователна трансформация откри новия си офис и методически център на Екосистемата от български прогресивни училища

бул. Хр. Смирненски 1
УАСГ, Блок Б, ет. 11
1164 София

Благодарим за прекрасните рисунки от учениците на прогресивните училища! Те оживиха новото пространство.

В методическия център ще се провеждат Диалози за бъдещето, експертни срещи, семинари и обучения. Първото обучение ще бъде в понеделник на тема „Директно преподаване с насочвано откривателство. Приложения и примери от JUMP Math“ – част от образователната програма на новите учители.