Архив на категория: Публикация

Ето защо прогресивните учители са истински професионалисти

Те са творци на образователния процес и постоянно се учат – обменят знания и опит помежду си, проектират образователните дейности (често с участие на децата и родителите), изследват и рефлектират, усъвършенстват практиките си, помагат на по-неопитните колеги, учат се от световния опит.

Основно прогресивно училище 1, София : С подкрепата на ICAL целим създаване и описване на собствена методология, включваща: баланс между мотивацията и участието на учениците, разнообразие от инструменти и стратегии в зависимост от целите на учебната програма, дизайна на дисциплинарни и трансдисциплинарни курсове с подходящи за възрастта рамки и повишаване на възможностите за изследване от страна на учениците, среда за подкрепа на любопитството и ангажираността на учениците като активни участници и собственици на процеса на собственото си учене.
С подкрепата на ICAL целим създаване и описване на собствена методология, включваща: баланс между мотивацията и участието на учениците, разнообразие от инструменти и стратегии в зависимост от целите на учебната програма, дизайна на дисциплинарни и трансдисциплинарни курсове с подходящи за възрастта рамки и повишаване на възможностите за изследване от страна на учениците, среда за подкрепа на любопитството и ангажираността на учениците като активни участници и собственици на процеса на собственото си учене. С подкрепата на ICAL целим създаване и описване на собствена методология, включваща: баланс между мотивацията и участието на учениците, разнообразие от инструменти и стратегии в зависимост от целите на учебната програма, дизайна на дисциплинарни и трансдисциплинарни курсове с подходящи за възрастта рамки и повишаване на възможностите за изследване от страна на учениците, среда за подкрепа на любопитството и ангажираността на учениците като активни участници и собственици на процеса на собственото си учене.

Ето защо прогресивните училища са общностни

Родителите участват активно в определяне на образователни и други изисквания, плановете за развитие и бюджетите на училищата.

Семействата участват в индивидуалното планиране с децата, училището за родители, представянията и представленията на децата, както и в общностните събития и екскурзии за споделяне, доброволчество и празнуване.

Oсновно прогресивно училище Варна : Благодарим на всички родители, които се включиха в срещата за избор на представители в родителския борд на настоятелството на училището! Енергията, зарядът, подкрепата и идеите на тази група са гориво за развитието на училищната ни общност. Благодарим ви, че сте с нас – знаем, че заедно ще изведем училището на ново ниво в развитието си!

Изследваме и учим историята като преживяване


Основно прогресивно училище – Варна – Финално представяне на второкласниците ни по изследователска тема „Наследството на древните цивилизации продължава да ни влияе и днес“

Видеото можете да видите тук.

Да съградим прогресивно училище в Пловдив!

Уеб адрес: https://www.facebook.com/events/393950358216368/

Общностна среща с участие на Явор Джонев (Председател на Фондация за образователна трансформация), Диана Робова (Директор на Методически център, ФОТ), ученици и учители от Основно прогресивно училище 1.

Добре дошли!

На срещата:

– ще обсъдим основните ценности и цели;
– ще представим прогресивния образователен модел;
– ще покажем организацията на учебната среда, картите на ученето и годишния календар;
– ученици и учители от прогресивни училища ще споделят преживяванията си;
– ще отговорим на въпроси;
– ще съберем заявки за интерес за 2020/21 учебна година.

Scottish National Standardised Assessments

What are the Scottish National Standardised Assessments (SNSA)?

School children in P1, P4, P7 and S3 complete online standardised assessments in literacy and numeracy as part of everyday learning and teaching.

The assessments help to identify children’s progress, providing diagnostic information to support teachers’ professional judgement.  

The assessments are as inclusive as possible to accommodate the needs of children and young people who require additional support.

There is no pass or fail and children and young people do not have to revise or prepare for these assessments.

Why have these assessments been introduced in Scottish schools?

The SNSA has been introduced as part of the National Improvement Framework for Scottish Education to provide teachers with objective, comparable information about progress, which will help improve outcomes for all children and young people.

Assessment is a central part of everyday learning and teaching for every child and young person and these assessments have been specifically designed to reflect the way we deliver education in Scotland.

Ongoing and periodic assessments are, and will continue to be, the main basis of teachers’ professional judgement. Teachers should continue to draw on all of the assessment information available to them when considering children’s progress and when planning next steps in learning.

The SNSA assessments have been developed to align with Curriculum for Excellence.

An overview of assessments

SNSA provides Scottish teachers with diagnostic information on aspects of Reading, Writing and Numeracy at P1, P4, P7 and S3 stages. The assessments are marked and scored automatically giving teachers immediate feedback to help children progress through their learning.

Once the assessments have been completed, a diagnostic report is available for teachers based on either an individual or groups of learners. The reports focus on establishing where learners are in their progress in literacy and numeracy, identifying strengths as well as areas that require further support. The information provided by the assessments helps teachers to assess children’s progress and to plan next steps in learning.

For more information please visit the assessments and reports page.

Do you need more information?

Please visit the Question and answers section or scroll down for some further reading.

If your questions are not answered there, feel free to contact the Service Desk who will be happy to help.