Архив на категория: Без категория

Scottish National Standardised Assessments

What are the Scottish National Standardised Assessments (SNSA)?

School children in P1, P4, P7 and S3 complete online standardised assessments in literacy and numeracy as part of everyday learning and teaching.

The assessments help to identify children’s progress, providing diagnostic information to support teachers’ professional judgement.  

The assessments are as inclusive as possible to accommodate the needs of children and young people who require additional support.

There is no pass or fail and children and young people do not have to revise or prepare for these assessments.

Why have these assessments been introduced in Scottish schools?

The SNSA has been introduced as part of the National Improvement Framework for Scottish Education to provide teachers with objective, comparable information about progress, which will help improve outcomes for all children and young people.

Assessment is a central part of everyday learning and teaching for every child and young person and these assessments have been specifically designed to reflect the way we deliver education in Scotland.

Ongoing and periodic assessments are, and will continue to be, the main basis of teachers’ professional judgement. Teachers should continue to draw on all of the assessment information available to them when considering children’s progress and when planning next steps in learning.

The SNSA assessments have been developed to align with Curriculum for Excellence.

An overview of assessments

SNSA provides Scottish teachers with diagnostic information on aspects of Reading, Writing and Numeracy at P1, P4, P7 and S3 stages. The assessments are marked and scored automatically giving teachers immediate feedback to help children progress through their learning.

Once the assessments have been completed, a diagnostic report is available for teachers based on either an individual or groups of learners. The reports focus on establishing where learners are in their progress in literacy and numeracy, identifying strengths as well as areas that require further support. The information provided by the assessments helps teachers to assess children’s progress and to plan next steps in learning.

For more information please visit the assessments and reports page.

Do you need more information?

Please visit the Question and answers section or scroll down for some further reading.

If your questions are not answered there, feel free to contact the Service Desk who will be happy to help.

На добър час!

Издателство „Точица“ :

Мили хлапета,
мои летни нещотърсачи, мои летни ветерани от битките срещу комарите, мои безстрашни гмуркачи под одеялото и несравними таланти в планинското мрънкане, вие, които умеете да извлечете повече радост от един резен диня, отколкото може да се изпере,
не слушайте онези, които ви казват, че с петнайсти септември трябва да станете други.
Не слушайте гласа, който ви нашепва, че оценките определят колко сте ценни, безценни мои, дори никога да не се научите да прескачате коза и да смятате с косинуси, нито вярвайте, че е много ужасно да подскажеш на приятеля си, и че единицата за подсказване е по-лоша от двойката, защото в училище си важат същите закони на честта – да защитиш приятел, да помогнеш на слабия, да не се поддаваш на заплахи; бъдете по-ларж със себе си и приемете, че е нормално някои неща да са ви по-интересни от други; но и бъдете ларж с учителите, чиито часове са ви скучни, блейте кротко, без да вдигате шум; а някъде между всичко, което имате да научите, нещотърсачи такива, ще откриете нещо, което ще ви се стори безценно като вързана на конец стара макара или парче бляскава панделка от коледен подарък; може да са джунглите в Южна Америка или щитът на Персей, надбягванията с колесници или парещите медузи, които само си въобразявате, че сте пипнали, признайте си. Ако намерите такова нещо, което ви е интересно, не се колебайте да научите за него повече от останалите, повече от учителя, не се бойте да спорите в час, когато знаете, че сте прави (и не, няма да сте зубрачи, а истински бойци, защото тъкмо те държат на истината).
Не оставяйте да ви сплашат, не забравяйте, че сте силни, особено когато сте заедно – и внимавайте много как използвате тази сила. Не я изпробвайте върху дете от класа, това не е достойно и няма да ви прилича. Обединете се, за да не ви отвземат от междучасията и да не ви пробутват стари кифлички в лавката, обединете се, за да спрете големите, ако ви тормозят – тия работи не са само за книгите, и вашата класна стая може да е хвърчаща, ще видите.

И не четете до края чуждите поучения (като това), защото междучасието ще свърши, а всяко междучасие си е една малка, прекрасна ваканция.
Айде, на добър час!

Съвместният ни проект със Сдружение „Образователно равенство – аутизъм“ набира скорост.

„Образователно равенство – аутизъм“ -Днес имахме възможността и удоволствието да се запознаем с мастър Ани и да преминем обучение на тема: Компетентен модел за логопедична терапия на деца с аутизъм. Благодарим и от сърце !

Относно оплаквания на родители, които не са били приети в прогресивно училище в София

След разговори с директора и членовете на приемните комисии, преглед на документацията и обща рефлексия с колегите отговорно завявам следното:

1. Приемният процес, експертните преценки и беседването с родителите и децата са били адекватни, неутрални и професионално издържани. Решенията по същество са били адекватни. Те няма да бъдат ревизирани.

2. Имало е пропуски в организацията на графика на интервютата и работата с децата. Те са били твърде начесто и без буфери. Този проблем ще бъде решен за следващите интервюта.

3. Има забавяне в предоставянето на писмена обратна връзка и трудности в предоставянето на устна обратна връзка. Този проблем е в процес на решаване. Скоро като предоставим писмена обратна връзка на всички родители, които не са били приети.

Писмената обратна връзка ще представлява детайлизиране на критериите за прием с преценките на приемните комисии. Те са независими за родителите и за детето.

Детайлните критерии за прием на родителите са: доверие към образователния модел и към училището като професионална организация; уважение и етичност; искреност и откритост; адекватно разбиране за развитието на детето като цялостна личност; зачитане личността на детето, осигуряване на свобода и подкрепа на развитието му като самостоятелна личност; готовност за споделяне на обща отговорност за развитието на детето и участие в живота на учеща се организация; готовност за учене и промяна в семейството.

Детайлните критерии за прием на детето са: училищна готовност (която се проверява чрез работа с дидактически материали и задачи) и личностна зрялост (която се проверява чрез наблюдения за адаптация в нова среда, комуникация и взаимоотношения с връстници и възрастни, управление на емоциите).

За деца със специални образователни потребности детайлните критерии за прием са: дали разполагаме с подходяща среда и ресурсно осигуряване за приобщаване; дали има капацитет в съответния клас спрямо вече приети деца със СОП; дали родителите имат възможност, ако е необходимо, да осигурят допълнителен специалист за подкрепа на детето, съгласуван с училището.

Моля за извинение всички родители, които са срещнали трудности и са изпитали разочарование по време на приемния процес, но не и за същината на провеждането му и решенията. Моля също да помислите защо, ако сме отказали. Трудно е, наистина, но би могло да е много полезно.

Съжалявам, че не сме в състояние да приемаме повече семейства в прогресивните училищни общности. Когато екосистемата се развие достатъчно, бихме имали по-голям капацитет да оказваме директна помощ на някои родители, за да преодоляват нагласи и поведения, които биха пречили за развитието на децата им в прогресивна образователна среда. Ще имаме и по-голям капацитет приобщаваме и откликваме на нуждите на деца със специални образователни потребности.

Бих искал да благодаря на директора и учителите, участвали в приемните комисии за професионализма и отдадеността към каузата за изграждане на качествено нов образователен модел в България. Това е изключително трудна задача, особено в контекста на противоречията с преобладаващи обществени нагласи. Да не говорим за изкривеното а-социално общуване в т.нар. социални мрежи. Справяме се като се осланяме един на друг и като непрекъснато учим заедно – учители, деца и родители. Правим своите грешки, но се учим от тях. Те са неотменна, дори необходима част от развитието напред.

Благодаря!

Явор Джонев

Председател на Фондация за образователна трансформация