Национална мрежа за децата за Стратегия за възпитателна работа в образователните институции (2019-2030)

Национална мрежа за децата изпрати становище до Министерство на образованието и науката във връзка с проект на Стратегия за възпитателна работа в образователните институции (2019-2030) като изрази […]