Гари Стейджър (в. Капитал): Успехът в училище се измерва по това дали децата намират радост и смисъл

…на повечето места по света в средата на 80-те години преподаването беше депрофесионализирано и всичко, което остана, беше изпълнението на учебната програма и „животински“ контрол. […]