Относно оплаквания на родители, които не са били приети в прогресивно училище в София

След разговори с директора и членовете на приемните комисии, преглед на документацията и обща рефлексия с колегите отговорно завявам следното: 1. Приемният процес, експертните преценки […]

Защо училищата трябва да използват възстановителното правосъдие?

Елена Евстатиева в RestorativeJusticeBG.com Възстановителното правосъдие развива ценности на емпатия, уважение, честност, приемане, отговорност и прозрачност. Използването на възстановителни практики постоянно, спомага за създаването на спокойни […]