Защо училищата трябва да използват възстановителното правосъдие?

Елена Евстатиева в RestorativeJusticeBG.com Възстановителното правосъдие развива ценности на емпатия, уважение, честност, приемане, отговорност и прозрачност. Използването на възстановителни практики постоянно, спомага за създаването на спокойни […]