Архив на: Явор Джонев

Ето защо прогресивните учители са истински професионалисти

Те са творци на образователния процес и постоянно се учат – обменят знания и опит помежду си, проектират образователните дейности (често с участие на децата и родителите), изследват и рефлектират, усъвършенстват практиките си, помагат на по-неопитните колеги, учат се от световния опит.

Основно прогресивно училище 1, София : С подкрепата на ICAL целим създаване и описване на собствена методология, включваща: баланс между мотивацията и участието на учениците, разнообразие от инструменти и стратегии в зависимост от целите на учебната програма, дизайна на дисциплинарни и трансдисциплинарни курсове с подходящи за възрастта рамки и повишаване на възможностите за изследване от страна на учениците, среда за подкрепа на любопитството и ангажираността на учениците като активни участници и собственици на процеса на собственото си учене.
С подкрепата на ICAL целим създаване и описване на собствена методология, включваща: баланс между мотивацията и участието на учениците, разнообразие от инструменти и стратегии в зависимост от целите на учебната програма, дизайна на дисциплинарни и трансдисциплинарни курсове с подходящи за възрастта рамки и повишаване на възможностите за изследване от страна на учениците, среда за подкрепа на любопитството и ангажираността на учениците като активни участници и собственици на процеса на собственото си учене. С подкрепата на ICAL целим създаване и описване на собствена методология, включваща: баланс между мотивацията и участието на учениците, разнообразие от инструменти и стратегии в зависимост от целите на учебната програма, дизайна на дисциплинарни и трансдисциплинарни курсове с подходящи за възрастта рамки и повишаване на възможностите за изследване от страна на учениците, среда за подкрепа на любопитството и ангажираността на учениците като активни участници и собственици на процеса на собственото си учене.

Ето защо прогресивните училища са общностни

Родителите участват активно в определяне на образователни и други изисквания, плановете за развитие и бюджетите на училищата.

Семействата участват в индивидуалното планиране с децата, училището за родители, представянията и представленията на децата, както и в общностните събития и екскурзии за споделяне, доброволчество и празнуване.

Oсновно прогресивно училище Варна : Благодарим на всички родители, които се включиха в срещата за избор на представители в родителския борд на настоятелството на училището! Енергията, зарядът, подкрепата и идеите на тази група са гориво за развитието на училищната ни общност. Благодарим ви, че сте с нас – знаем, че заедно ще изведем училището на ново ниво в развитието си!

Изследваме и учим историята като преживяване


Основно прогресивно училище – Варна – Финално представяне на второкласниците ни по изследователска тема „Наследството на древните цивилизации продължава да ни влияе и днес“

Видеото можете да видите тук.

Когато измерването убива това, което мери..

Assenka Hristova: Равносметката след първата родителска среща за 7 клас в уж „елитно“ столично училище:
1/ Основното послание на ВСИЧКИ учители е, че в 7 клас единственото, което има значение е подготовката за националното външно оценяване по български и математика, а другите предмети НЯМАТ никакво значение. Нямат значение и резултатите по ИУЧ български и математика, защото не са балообразуващи.
2/ Учителите по български и математика съвсем открито разчитат на частните уроци и школи да подготвят децата за формата на изпитите по български и математика, които, както стана ясно, са единствените предмети, които имат значение в българското училище в седми клас.
3/ Педагогическата подготовка на младите учители има спешна нужда от сериозно надграждане. Наистина сериозно.
За пореден път емпиричен извод – националното външно оценяване в този си замисъл, функция и реализация няма как да измери и на практика не мери качество на образованието, предлагано в училище. Напротив, то предполага влошаване на качеството, защото стимулира задаване на приоритети за решаване (често) извън формалното училищно усилие и тотална абдикация от предлагане на качествено учене по останалите предмети. Разбира се, възможно е това да е модел на конкретното училище, но се съмнявавам.

Да съградим прогресивно училище в Пловдив!

Уеб адрес: https://www.facebook.com/events/393950358216368/

Общностна среща с участие на Явор Джонев (Председател на Фондация за образователна трансформация), Диана Робова (Директор на Методически център, ФОТ), ученици и учители от Основно прогресивно училище 1.

Добре дошли!

На срещата:

– ще обсъдим основните ценности и цели;
– ще представим прогресивния образователен модел;
– ще покажем организацията на учебната среда, картите на ученето и годишния календар;
– ученици и учители от прогресивни училища ще споделят преживяванията си;
– ще отговорим на въпроси;
– ще съберем заявки за интерес за 2020/21 учебна година.