Месечни архиви: ноември 2019

Как създаваме прогресивни училища?

Първо събираме семейства, които споделят общи ценности. Те влизат в истински диалог и съпреживяване. Така изграждат общност.

Общността е основата на бъдещото училище.

Училището е общността.

Вижте в Пловдив..

Израстването в процеса на учене

Днес събеседваме как в процеса на израстване и изграждане се препредават уроци. Процесът на взаимно осъзнаване помага на деца, родители и учители.
Гости в рубриката на DARIKRADIO.BG „И детето е човек… ама и родителите са хора“ са Явор Джонев и Радослава Беева.

Ето защо прогресивните учители са истински професионалисти

Те са творци на образователния процес и постоянно се учат – обменят знания и опит помежду си, проектират образователните дейности (често с участие на децата и родителите), изследват и рефлектират, усъвършенстват практиките си, помагат на по-неопитните колеги, учат се от световния опит.

Основно прогресивно училище 1, София : С подкрепата на ICAL целим създаване и описване на собствена методология, включваща: баланс между мотивацията и участието на учениците, разнообразие от инструменти и стратегии в зависимост от целите на учебната програма, дизайна на дисциплинарни и трансдисциплинарни курсове с подходящи за възрастта рамки и повишаване на възможностите за изследване от страна на учениците, среда за подкрепа на любопитството и ангажираността на учениците като активни участници и собственици на процеса на собственото си учене.
С подкрепата на ICAL целим създаване и описване на собствена методология, включваща: баланс между мотивацията и участието на учениците, разнообразие от инструменти и стратегии в зависимост от целите на учебната програма, дизайна на дисциплинарни и трансдисциплинарни курсове с подходящи за възрастта рамки и повишаване на възможностите за изследване от страна на учениците, среда за подкрепа на любопитството и ангажираността на учениците като активни участници и собственици на процеса на собственото си учене. С подкрепата на ICAL целим създаване и описване на собствена методология, включваща: баланс между мотивацията и участието на учениците, разнообразие от инструменти и стратегии в зависимост от целите на учебната програма, дизайна на дисциплинарни и трансдисциплинарни курсове с подходящи за възрастта рамки и повишаване на възможностите за изследване от страна на учениците, среда за подкрепа на любопитството и ангажираността на учениците като активни участници и собственици на процеса на собственото си учене.

Ето защо прогресивните училища са общностни

Родителите участват активно в определяне на образователни и други изисквания, плановете за развитие и бюджетите на училищата.

Семействата участват в индивидуалното планиране с децата, училището за родители, представянията и представленията на децата, както и в общностните събития и екскурзии за споделяне, доброволчество и празнуване.

Oсновно прогресивно училище Варна : Благодарим на всички родители, които се включиха в срещата за избор на представители в родителския борд на настоятелството на училището! Енергията, зарядът, подкрепата и идеите на тази група са гориво за развитието на училищната ни общност. Благодарим ви, че сте с нас – знаем, че заедно ще изведем училището на ново ниво в развитието си!