Фондация за образователна трансформация изгражда нов образователен модел на общностно училище и го реализира в екосистема от
български прогресивни училища.

Прогресивните училища изграждат свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги осъществяват заедно.

Основно прогресивно училище 1 – кв. Стрелбище, София

Основно прогресивно училище 2 – кв. Левски, Варна

Основно прогресивно училище 3 – кв. Слатина, София