Фондация за образователна трансформация изгражда нов модел на българско общностно училище и го реализира в екосистема от прогресивни училища

Прогресивните училища изграждат свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно